Sti

FNs klimakonference i Durban
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/12/2011

Gennembrud for klimaet i Durban-konferencen
Efter konferencen udtalte EU's klimakommissær Connie Hedegaard:
"EU’s strategi virkede. Efter klimakonferencen i Cancun var der mange, som mente, at man i Durban ikke ville nå videre end blot at implementere de beslutninger, som blev truffet i København og i Cancun. Men EU ville mere og fik mere. 
Vi var ikke indstillet på at forlænge Kyoto, medmindre vi fik en køreplan for fremtiden, hvor alle lande var med. Hvor Kyoto delte verden i to, har vi nu opnået tilsagn, som afspejler den virkelighed, at alle i dag er gensidigt afhængige af hinanden. Og da vi er indbyrdes afhængige, er det også nødvendigt med juridisk bindende aftaler. Med aftalen om en køreplan frem mod en ny og juridisk bindende ramme i 2015, som inddrager alle lande i bekæmpelsen af klimaændring, har EU opnået sit hovedmål for klimakonferencen i Durban."

  FNs 17. Klimakonference (COP17) og den 7. samling for partskonferencen, der tjener som møde for parterne til Kyoto-protokollen, startede den 28. November i Durban i Sydafrika.
  Den 24. november fremlagde Kommissionen EU’s holdning og forventninger til konferencen i Durban.

  Baggrund
   

  FN’s konference om klimaændring i Durban samler repræsentanter fra verdens regeringer, internationale organisationer og civilsamfundet. Drøftelserne skal munde ud i reelle fremskridt i bekæmpelsen af klimaændringer.

  FN's rammekonvention om klimaændringer er den traktatlige baggrund for Kyoto-protokollen fra 1997, og med 195 parter er næsten alle lande deltagere. Kyoto-protokollen er blevet ratificeret af 192 af parterne i FN's rammekonvention om klimaændringer. I henhold til protokollen har 37 stater, der består af højt industrialiserede lande og lande, som er ved at udvikle sig til markedsøkonomier, forpligtet sig juridisk til begrænse og nedbringe drivhusgasudledningerne. Begge traktaters endemål er at stabilisere koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, der hindrer menneskeskabt påvirkning af klimasystemet.

  Den første forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen udløber i 2012. Den Europæiske Union er åben over for en ny Kyoto-periode, forudsat at den miljømæssige integritet forbedres, og at der i Durban opnås en aftale om en klar køreplan og tidslinje for den endelige og globale handelsramme inden for de næste par år og senest i 2020.

   

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/12/2011  |Til toppen