Sti

EU’s og Danmarks vej til en fremtid uden fossile brændsler i 2050
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/03/2011

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark og Foreningen for Energi- og Miljøjournalister (FEM-2004) inviterer til et informations- og debatmøde om Europas og Danmarks vej til et samfund uden - eller med meget begrænset - udledning af drivhusgassser:
Torsdag den 10. marts kl. 10.00-12.00 i Europa-Huset, Gothersgade 115, København

  Klimakommissær Connie Hedegaard vil give den første præsentation på dansk grund af Kommissionens ’Køreplan for en lavkulstofsøkonomi i 2050’ og den tilknyttede ’Handlingsplan for energieffektivitet’.

  Begge initiativer forventes vedtaget af Kommissionen den 8. marts, som de første og vigtigste bidrag til et ressourceeffektivt Europa, som er et af flagskibsprojekterne i EU’s 2020-vækststrategi.

  Medlem af den danske regerings Klimakommission, Jørgen Henningsen, vil derefter give sit bud på, hvad resten af Europa kan bruge Klimakommissionens anbefalinger til. Klimakommissionen offentliggjorde sine anbefalinger til regeringen den 28. september 2010, og den 24. februar 2011 præsenterede regeringen sin opfølgning i form af Energistrategi 2050

  Program

  10.00-10.05:                  Velkomst v/formand for FEM-2004, journalist Steen Hartvig Jacobsen

  10.05-10.25:                  Klimakommissær Connie Hedegaard præsenterer Kommissionens langsigtede plan for en lavkulstoføkonomi og handlingsplanen for energieffektivitet

  10.25-10.40:                  Spørgsmål og debat

  10.40-11.00:                  Jørgen Henningsen om Klimakommissionens anbefalinger i et europæisk perspektiv

  11.00-ca. 11.15:            Spørgsmål og debat

  ca. 11.15-12.00:            Sandwich og networking

  Arrangementet er gratis, men forudgående tilmelding skal ske pr. e-mail til iben.joensen@ec.europa.eu eller på telefon 33 41 40 22, senest tirsdag den 8. marts kl. 12.00. Ønsker om interviews kan aftales sammesteds.

  Europa-Kommissionens 2050-køreplan for en lavkulstofsøkonomi er Kommissionens forslag til, hvordan EU kan realisere sin langsigtede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 80-95% i 2050. Køreplanen anviser en omkostningseffektiv og pragmatisk vej til dette mål, hvor både elproduktion, transport, industri, bygninger og landbrug kommer til at yde deres bidrag.

  Handlingsplanen for Energieffektivisering er et vigtigt instrument for realisering af det frivillige mål om at øge EU’s samlede energieffektivitet med 20% frem til 2020, sådan som det blev formuleret på EU’s topmøde i marts 2007. Øget energieffektivitet betragtes som en afgørende forudsætning for, at EU’s medlemslande kan leve op til deres forpligtelser efter de såkaldte 20-20-20 mål i 2020: 20% reduktion i udledning af drivhusgasser, 20% VE-andel i energiforsyningen og 20% øget energieffektivitet.

  Kommissionen erkender, at det kræver betydelige investeringer i renere energiteknologi at gennemføre køreplanens anvisninger, men sådanne investeringer vil give et meget stort bidrag til ny grøn vækst, der kan sikre og udvide antallet af europæiske arbejdspladser, reducere Europas afhængighed af importeret energi samt reducere luftforureningen og dennes skadelige helbredsmæssige følger. Desuden vil investeringerne i renere energi i stort omfang eller fuldstændigt blive opvejet af besparelser på importeret olie og naturgas.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/03/2011  |Til toppen