Sti

30 % reduktion af emissioner?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

26/05/2010

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Kommission har vedtaget en konsekvensanalyse af eventuelt øgede EU mål for begrænsning af udslip af drivhusgasser frem til 2020 fra 20 % til 30 % (med udgangspunkt i 1990 niveauerne). Meddelelsen kommer på baggrund af øget international konkurrence om lederskabet i den globale forvandling til lave CO2 niveauer i den økonomiske udvikling og skabelsen af deraf følgende "grønne jobs".

 

  Meddelelsen undersøger prisen og fordelene ved en øget nedskæring af emissionsmålene til 30 % samt de praktiske optioner for gennemførelsen. Den skal også bedømme risikoen for "kulstoflæk" – udflytning af sektorer med højt energiforbrug til lande med færre restriktioner på CO2 området - i lyset af resultaterne af FN's COP15 i København i december 2009.

  En 20 % emissionsreduktion er EU's ensidige forpligtelser, erklæret i 2007 og gennemført i medfør af energi- og klimapakken fra 2008. EU tilbød også en reduktionsopgradering til 30 % under forudsætning af, at andre store forurenere påtager sig deres rimelige andel i en global afdæmpningsanstrengelse som del af en international klimaaftale. Siden da er EU imidlertid blevet bragt i en konkurrenceklemme, idet USA og Asiens store økonomier har investeret meget mere i vækst med lav kulstofandel end Europa, herunder ved hjælp af økonomiske stimuleringspakker. Det nødvendiggør en overvejelse om skærpede emissionsmål i klima- og energipakken.

  BAGGRUND

  • Hvis vi skal holde den globale opvarmning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau, skal industrilandenes drivhusgasudslip i 2050 reduceres med 80-95 % af niveauet i 1990.

  • EU har allerede lovet at mindske sine udslip med 20 % og øge andelen af vedvarende energi til 20 % inden 2020.

  • EU er villig til at øge målet til 30 % inden 2020 på visse vilkår, men betingelserne herfor er endnu ikke opfyldt.

  HVAD GØR EU FOR AT LØSE PROBLEMET?

  Kommissionen har set nærmere på, hvilken indsats der kræves i de største økonomiske sektorer for at få udslippet ned med 20-30 % inden 2020, og hvordan man bedst gør det. Forskellige faktorer spiller ind:

  • Resultaterne af FN's klimakonference i København i december 2009.

  • Den finansielle og økonomiske krise.

  • Målet om en grønnere vækst, der står centralt i EU's 2020-strategi.

  HVAD ER NYT?

  • Man regner med, at den ekstra pris for at mindske drivhusgasudslippet med 30 % i stedet for 20 % vil være ca. 33 milliarder euro i 2020 (0,2 % af EU's BNP). De samlede omkostninger – inklusive det oprindelige udslipsmål på 20 % og målet om 20 % vedvarende energi – beregnes til ca. 81 milliarder euro i 2020.

  • Hvis det lykkes for EU at bringe udslippet ned med 30 % inden 2020, er man godt på vej til at nå målet om 80-95 % reduktion i 2050.

  • Hvis vi handler nu, kan vi undgå mere vidtgående og dyrere udslipsreduktioner senere.

  • Udslipsmålet under EU's emissionshandelsordning (ETS), der omfatter store forurenere som industri og kraftværker, vil i 2020 kunne øges fra 21 % til 34 % under niveauet i 2005.

  • For de sektorer, der ikke er omfattet af ETS (f.eks. vejtransport, opvarmning, landbrug og affaldshåndtering), vil målet kunne øges fra 10 % til 16 % under niveauet i 2005.

  HVAD ER KONKLUSIONERNE?

  Et mål om 30 % vil

  • skabe flere grønne job

  • betyde færre udgifter til olie og gasimport

  • forbedre luftkvaliteten

  • bane vej for, at EU kan nedskære udslippet med 80-95 % i 2050 i forhold til 1990.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • EU og medlemslandene har et fælles ansvar for at mindske udslippet. En fælles EU-indsats kan:

  – sikre, at tiltagene får størst mulig effekt

  – give stordriftsfordele, så tiltagene koster mindre og ikke fører til forvridninger på EU's indre marked.

  • De 27 lande står stærkere sammen end på egen hånd i den globale klimaindsats og kan bedre overbevise andre lande til også at gøre mere.

  • Nye og skrappere tiltag kan opmuntre til større investeringer i miljøvenlig teknologi og hurtigere omstilling til en grønnere økonomi.

  HVAD ER DET NÆSTE TRIN?

  EU's stats- og regeringsledere, Europa-Parlamentet og de andre EU-institutioner skal nu drøfte forslaget.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen