Sti

EU begraver stridøksen i sildekrig med Færøerne
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/08/2014

Kommissionen har i dag ophævet de foranstaltninger, som blev indført imod Færøerne i august 2013 som reaktion på disses ubæredygtige fiskeri af atlantisk-skandinavisk sild i det nordøstlige Atlanterhav. Ophævelsen, som træder i kraft den 20. august, sker efter enighed om, at Færøerne vil ophøre med det ubæredygtige fiskeri og indføre en fangstgrænse for 2014 på 40.000 tons. Denne grænse er betydeligt lavere end den, Færøerne vedtog for 2013 og den udgør i henhold til de til rådighed værende videnskabelige vurderinger ikke en trussel mod de foranstaltninger til bevaring af sildebestanden, som er indført af de kyststater der deler denne bestand.

  Ophævelsen af foranstaltningerne er ikke en stiltiende anerkendelse af, at 40.000 tons udgør en legitim fangstmængde for Færøerne; den sker i lyset af det forhold, at bestandens bæredygtighed ikke bringes i fare med denne fangstmængde. Beslutningen om ophævelse har derfor heller ikke nogen indflydelse på de drøftelser, der skal finde sted i efteråret mellem de fem kyststater uden for EU (Norge, Rusland, Island og Færøerne) og EU om den fremtidige deling af bestanden.

  Ophævelsen af foranstaltningerne betyder, at EU og Færøerne nu kan begynde på en fridk i deres indbyders forhold. Færøerne betragtes af EU som en strategisk partner i pelagisk fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav. EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki planlægger et møde med Færøernes fiskeriminister Jacob Vestergaard for at støbe fundamentet til en ny samarbejdsæra.

  Baggrund
  EU's forhold til Færøerne har været præget af modsatrettede synspunkter, når det drejer sig om forvaltningen af bestandene af makrel og sild i de nordatlantiske farvande i de senere år.

  Efter at Færøerne i 2010 ensidigt øgede makrelfangsten, blev de normale bilaterale udvekslinger af fiskerirettigheder afbrudt, hvilket gjorde det umuligt for fiskere fra begge sider at fiske på deres traditionelle fiskepladser i hverandres fiskerizoner.

  Som følge af de ikke-proportionale fangstbegrænsninger, som Færøerne vedtog for sild i 2013, og som bragte bestandenes bæredygtighed i fare, og som følge af, at der ikke kunne opnås en forhandlingsløsning, vedtog Kommissionen i august 2013 et forbud mod import til EU af sild og makrel fanget under Færøernes kontrol. Forbuddet omfattede også adgang til EU-havne for fartøjer, der fisker efter eller transporterer sådanne fisk. Som svar på disse foranstaltninger indledte de færøske myndigheder procedurer mod EU inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationens system for bilæggelse af tvister.

  Normaliseringsprocessen for forbindelserne på fiskeriområdet mellem EU og Færøerne begyndte i slutningen af 2013, da Færøerne accepterede at deltage i ordningen mellem kyststaterne om forvaltningen af makrel for 2014. Dette muliggjorde en aftale om traditionel udveksling af fiskerimuligheder, herunder om gensidig adgang til hverandres fiskepladser.

  Det forventes, at den aftale, der er indgået, bliver afslutningen på stridighederne og begyndelsen på et bedre samarbejde mellem de to parter. Begge parter er i øjeblikket ved at gennemføre den politiske aftale, der er opnået.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/12/2014  |Til toppen