Sti

Nedsættelser af de danske fiskekvoter for 2014
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/08/2014

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Danmark og 9 andre medlemslande, som har erklæret at have overskredet deres fiskekvoter i 2013, får reducerede fiskekvoter for disse bestande i 2014. Europa-Kommissionen meddeler disse nedsættelser en gang om året for straks at rette op på de skader, der er sket på de overfiskede bestande i det foregående år, og sikre, at medlemslandene anvender de fælles fiskeressourcer på en bæredygtig måde. Antallet af nedsættelser er faldet med 22 % i forhold til sidste år.

  Baggrund

  Belgien, Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Holland, Polen, Portugal og Storbritannien samt 45 fiskebestande er berørt af dette års kvotenedsættelser. Kvotenedsættelser omfatter de bestande, som blev overfisket året forinden, og der foretages yderligere nedsættelser ved efterfølgende overfiskning og overfiskning på over 5 %, eller hvis den berørte bestand er omfattet af en flerårig plan.

  Hvis et medlemsland ikke har fiskekvoter til rådighed til at "tilbagebetale" sin overfiskning, vil nedsættelserne ske på kvoter for andre bestande i det samme geografiske område, dog således at behovet for at undgå udsmid i blandede fiskerier tilgodeses. Beslutningen om nedsættelser for alternative bestande træffes i samråd med de berørte medlemslande og offentliggøres i en separat forordning senere på året. Men hvis den tilgængelige kvote ikke er stor nok til at udføre de nævnte nedsættelser, vil de restereende mængder blive overført til det følgende år.

  Retsgrundlaget for kvotenedsættelserne er forordning (EF) nr. 1224/2009 . Denne forordning bemyndiger Kommissionen til at nedsætte fremtidige kvoter for de medlemslande, der har overfisket. For at sikre bestandenes bæredygtighed er visse multiplikationsfaktorer gældende, jf. forordningens artikel 105, stk. 2-3.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/12/2014  |Til toppen