Sti

Fiskeri i Atlanterhavet og Nordsøen i 2014
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/10/2013

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt forslag til fiskerimuligheder for 2014 i Atlanterhavet og Nordsøen samt internationale farvande.
Det er det årlige forslag til, hvor store mængder fiskerne i EU kan fange af de store kommercielle fiskebestande næste år.

  Forslaget fastsætter niveauer for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for både de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, og de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande, såsom Norge, og gennem regionale fiskeriforvaltningsorganisationer på verdenshavene.

  Internationale forhandlinger om flere af bestandene er stadig i gang, og derfor indeholder forslaget på nuværende tidspunkt kun tal for omkring halvdelen af TAC'erne. Når forhandlingerne med tredjelandene og organisationerne er afsluttet, kan forslaget færdiggøres.

  Hvad angår bestande, som ikke deles med tredjelande, foreslår Kommissionen at øge eller bevare TAC'erne for 36 bestande og mindske dem for 36 bestande i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

  Kommissionens endelige mål, der også er en grundpille i den ændrede fælles fiskeripolitik, er, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer, dvs. med det såkaldte maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Når det er muligt, udarbejdes der videnskabelig rådgivning om, hvordan dette kan gøres. I år kunne der således udarbejdes videnskabelig rådgivning om det maksimalt bæredygtige udbytte for 22 EU-bestande, hvilket er et stort skridt fremad med hensyn til tilgængeligheden og kvaliteten af videnskabelige data.

  Forslaget vil blive drøftet af EU-landenes fiskeriministre på Rådets møde i december og skal træde i kraft 1. januar 2014.

  Forslagets indhold

  Hvad angår visse EU-bestande, som fiskes med maksimalt bæredygtigt udbytte, såsom sild i Det Irske Hav, nordlig kulmule og glashvarre i iberiske farvande eller rødspætte i Det Keltiske Hav, kan TAC'erne hæves.

  På samme tid er situationen for vise bestande i dårlig forfatning desværre ikke blevet væsentligt bedre siden sidste år. Bestandene af torsk i Det Irske Hav og i Kattegat er fortsat i dårlig stand, og forvaltningen af disse bestande hæmmes af mangelen på data. Bestanden af søtunge i Det Irske Hav er ekstremt lille. Ifølge rådgivningen for kuller i Det Keltiske Hav bør TAC'erne reduceres væsentligt for at bringe denne bestand op på MSY-niveau. Torsk og hvilling i farvandene vest for Skotland, som udsættes for meget højt udsmid, er i risiko for udryddelse.

  Hvad angår bestande, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, afspejler Kommissionens forslag Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) råd om at øge eller reducere TAC med højst 20 %. I overensstemmelse med Rådets afgørelse fra sidste år om reduktioner af forsigtighedshensyn foreslår Kommissionen samme niveauer for TAC som i 2013 for 21 af disse bestande.

  For et begrænset antal EU-bestande er den videnskabelige rådgivning enten først lige klar eller klar senere på måneden. Det er nødvendigt at analysere rådgivningen for disse bestande yderligere, før der kan fremsættes forslag om TAC-niveauet. Det vil formentlig foreligge senere på efteråret.

  Ved udgangen af hvert år forhandler Europa-Kommissionen med de tredjelande, som EU deler fiskebestande med (Norge, Færøerne, Grønland, Island og Rusland) om de mængder, der kan fanges det følgende år. Disse mængder fastsættes på grundlag af videnskabelig rådgivning.

  Når det drejer sig om bestande i internationale farvande og stærkt vandrende fiskearter som f.eks. tun, forhandler Europa-Kommissionen med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RRFO) om fiskerimulighederne. De omsættes efterfølgende til EU-lov.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen