Sti

Afgørelse om Færøernes overfiskning af sild
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/07/2013

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

"Kommissionen bekræfter, at Komitéen for Fiskeri og Akvakultur i dag har afgivet en positiv udtalelse, der støtter Europa-Kommissionens forslag til en forordning om handelsforanstaltninger over for Færøerne.  Dette giver Kommissionen mulighed for at gå videre med at sikre et bæredygtigt sildefiskeri, der forvaltes i fællesskab af alle de berørte kyststater.    

  Komitéen drøftede Færøernes overfiskning af atlanto-skandiske sild, efter at Lagtinget tidligere på året besluttede en ensidig tredobling af den hidtidige kvote. Den færøske beslutning om ensidigt at forøge kvoten med mere end tre gange den mængde, de ville have fået efter de nugældende ordninger, truer bestandens bæredygtighed på længere sigt. Der er desuden tale om en ensidig afbrydelse af den fælles forvaltning af en afgørende fiskebestand.
   
  Den endelige afgørelse vil blive truffet af Kommissionen, som vil drøfte foranstaltningerne under hensyntagen til de holdninger, der er givet udtryk for i Komitéen. En afgørelse kan ventes i løbet af august.
   
  Fuldstændige oplysninger om foranstaltningerne vil blive offentliggjort, når Kommissionen har vedtaget dem. Forordningen kan omfatte alle de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4 i EU-forordning nr. 1026/2012, der f.eks. omfatter importforbud og forbud mod at lægge til i EU-havne.

  Dette tiltag kommer, efter at Kommissionen gennem længere tid har søgt at finde en passende forhandlingsløsning. Efter at Færøerne bekendtgjorde sin uforholdsmæssigt høje kvote, gav EU i maj de færøske myndigheder en advarsel. Færøerne fremsatte ikke noget konkret tilbud om en løsning. På grund af situationens alvor og det manglende samarbejde fra de færøske myndigheders side, havde Kommissionen ingen anden udvej end at tage alle de nødvendige skridt til at bekæmpe ikke-bæredygtigt fiskeri."


  Damnaki - Kommissær ansvarlig for Maritime Anliggender og Fiskeri Damnaki udtalte:

  "Jeg er glad for, at Komitéen bakkede op om Kommissionens forslag om a vedtage handelsforanstaltninger over for Færøerne. I lyset af situationens alvor og fraværet af samarbejde fra de færøske myndigheders side havde vi ikke andre muligheder end at iværksætte alle nødvendige skridt til at sikre et bæredygtigt sildefiskeri, der forvaltes i fællesskab af alle berørte kyststater"

  Baggrund

  Det er Færøerne og ikke EU, som hævdet af den færøske regering, der ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til FNs Havretskonvention (UNCLOS) og andre internationale aftaler.

  International ret knæsætter kyststaters forpligtelser til både at samarbejde i god tro med andre kyststater eller med regionale organer for fiskeriforvaltning i forvaltningen af fiskebestande og til at støtte sig til de bedste videnskabelige vurderinger til rådighed samt undgå overfiskeri.

  Færøerne har ikke opfyldt disse forpligtelser i og med at de har nægtet at indgå i konstruktive eller konkrete forhandlinger - det er således stadig uklart hvilke kvoter de ønsker – og samtidig ensidigt tredoble deres fiskeri.

  Om Komitéen for Fiskeri og Akvakultur

  Hvis Komitéen vedtager at støtte Kommissionens indstilling med kvalificeret flertal kan Kommissionen tage den endelige beslutning om at iværksætte de foreslåede foranstaltninger; hvis Komitéen stemmer imod med kvalificeret flertal kan Kommissionen  ikke gå videre. Men det er Kommissionen, der tager den endelige beslutning, ikke Komitéen.

  Vedrørende Island´s makrelfiskeri

  Kommissionens tjenestegrene er ved at udarbejde forslag til foranstaltninger mod Island, hvis den ikke-bæredygtige makrelfangst fortsætter. Der er ikke sat nogen dato for Kommissionens formelle vedtagelse.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen