Sti

Vækst og økonomisk genopretning via industripolitikken
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/10/2012

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har med “Ajourføring af meddelelsen om industripolitik: Et bidrag til vækst og økonomisk genopretning” til hensigt at skabe de nødvendige forudsætninger for at fastholde en stærk industribase i Europa. Meddelelsen sigter på at styrke industriens konkurrenceevne med henblik på at lette overgangen til en innovativ og ressourceeffektiv økonomi.

  Kommissionen identificerer fire prioritetsområder med behov for en hurtig indsats som følge af den økonomiske krise:

  • 1. Tilskyndelse af investeringer i lovende sektorer, såsom renere produkter og køretøjer, biobaserede produkter, centrale støtteteknologier og intelligente net.
  • 2. Forbedring af markedsovervågning og intellektuelle ejendomsrettigheder, kvalitetskontrol af den overordnede lovmæssige ramme på særlige politikområder, og konkurrenceevnetests, med henblik på at sikre, at EU’s virksomheder kan få mest muligt ud af internationale markeder og det indre marked.
  • 3. Konkrete tiltag til at forbedre adgangen til finansiering, særligt for små og mellemstore virksomheder.
  • 4. Bedre tilpasning af kvalifikationsgrundlaget til industriens behov.

  Målsætningen er bedre tilpasning til den igangværende nye industrielle revolution.

  Baggrund:

  Meddelelsen fokuserer på de store udfordringer, som den europæiske industri står over for som følge af den økonomiske krise. Den indeholder forslag, hvis virkning skulle kunne mærkes på kort og mellemlang sigt. Den gennemgår den europæiske industris udvikling siden Kommissionen, som led i Europa 2020-strategien, vedtog sin meddelelse ”En integreret industripolitik for en globaliseret verden” i oktober 2010. Den økonomiske og finansielle krise har ramt EU’s industri hårdt. Ved udgangen af juni 2012 var industriproduktionen stadig 10 % lavere end før krisen, og siden krisen begyndte er over 3 mio. industriarbejdspladser gået tabt, hvilket svarer til 10 % af beskæftigelsen inden for sektoren. Den samlede investering i økonomien er faldet fra 21,25 % af BNP før krisen (2007) til 18,6 % i 2011. Det er af afgørende betydning for Europa at fremme investeringer i nye teknologier, som er klar til industriel produktion, dvs. det stadie, hvor den teknologiske førerposition forvandles til konkurrenceevne, vækst og skabelse af arbejdspladser.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/10/2012  |Til toppen