Sti

Domstolens dom vedrørende Post Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/03/2012

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Post Danmark og Forbruger-Kontakt er de to vigtigste virksomheder på det danske marked for distribution af adresseløse forsendelser. Mellem 2003 og 2004, havde Post Danmark eneret på omdeling af en række adresserede breve og pakker. Selskabet havde derfor et landsdækkende distributionsapparat, der tillige benyttedes til distribution af adresseløse forsendelser.

  Forbruger-Kontakt beskæftiger sig hovedsageligt med distribution af adresseløse forsendelser. Selskabet har oparbejdet et næsten landsdækkende distributionsnet, og indtil 2004 havde Forbruger-Kontakt som vigtige kunder de tre supermarkedskæder SuperBest, Spar og Coop.

  Ved udgangen af 2003 indgik Post Danmark aftaler med disse tre supermarkedskæder, hvorved selskabet med virkning fra primo 2004 fik overdraget distributionen af deres adresseløse forsendelser.

  Post Danmarks tilbud til Coop var lavere end den pris, der blev tilbudt Post Danmarks øvrige kunder. Coop fik ligeledes en større rabat i forhold til listeprisen end de øvrige kunder.

  Efter en klage fra Forbruger-Kontakt fastslog Konkurrencerådet, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende »primary-line«-diskrimination i form af målrabatter til Forbruger-Kontakt’s kunder. Konkurrencerådet fastslog imidlertid ligeledes, at der ikke kunne påvises elimineringshensigt fra Post Danmarks side.

  Post Danmark har indbragt sagen først for Østre Landsret og siden for Højesteret, der har spurgt EU-Domstolen, om Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for distribution af adresseløse forsendelser ved at anvende selektivt lave priser i forbindelse med indgåelsen af kundeaftaler med tre kunder hos selskabets primære konkurrent, Forbruger-Kontakt, skønt det er godtgjort, at disse priser ikke er blevet fastsat med henblik på at eliminere Forbruger-Kontakt.

  EU-Domstolen besvarer Højesterets spørgsmål med, at eu-retten skal fortolkes således, at en dominerende virksomheds politik med lave priser, som anvendes i forhold til visse af en konkurrents tidligere kunder, ikke kan anses for at udgøre et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den pris, som virksomheden anvender over for en af sine kunder, ligger på et niveau lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der henføres til den pågældende aktivitet, men over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse hermed.

  Med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrencebegrænsende virkninger under sådanne omstændigheder, skal det undersøges, om denne prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at konkurrenten faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen og følgelig for forbrugernes interesser.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 27/03/2012  |Til toppen