Sti

Kommissionen godkender dansk statsgaranti for gæld i banker, der fusionerer
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

17/02/2012

© iStockphoto/Thinkstock

© iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har i dag godkendt en dansk garantiordning for fusionerende bankers gæld. Kommissionen fandt, at ordningen stemmer overens med EU's statsstøtteregler, især fordi den er rettet mod et regulært markedssvigt, ikke indebærer nogen forskelsbehandling og kun gælder, når den overtagne bank er levedygtig.

  Under denne ordning vil enhver bank etableret i Danmark, herunder også datterselskaber af udenlandske banker, kunne opnå en statsgaranti for deres gæld, hvis de fusionerer med en anden bank etableret i Danmark, forudsat at den ene af dem er nødlidende eller ventes at ville blive det. Den overtagne bank skal dog af Finanstilsynet være blevet karakteriseret som værende levedygtig.

  Desuden må den fusionerede bank ikke have en samlet balancesum på over 3 mia. EUR. Det stemmer overens med, hvad der gælder inden for rammerne af de danske afviklings- og kompensationsordninger. Hvor denne grænse er overskredet, skal fusionen anmeldes individuelt til Kommissionen, som så vil undersøge den efter statsstøttereglerne.

  Den danske banksektor er stærkt fragmenteret, med mange små, rent lokale banker. De har svært ved at skaffe sig finansiering på de internationale finansmarkeder, som på grund af finanskrisen endnu ikke fungerer helt, som de skal. I denne situation kan finansieringsproblemer forhindre banker, der ønsker at konsolidere sig, i at fusionere med andre. Kommissionen har derfor fundet ordningen forenelig med statsstøttereglerne for banker under finanskrisen.

  Ordningens samlede budget er på 50 mia. DKK (ca. 6,7 mia. EUR). Der er et loft over garanteret gæld med en løbetid på over tre år, således at disse garantier kun kan tegne sig for højst en tredjedel af ordningens budget.

  Den ikke-fortrolige version af denne afgørelse vil kunne findes under sagsnummer SA.34227 i Statsstøtteregistret på Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, når først alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 17/02/2012  |Til toppen