Sti

Kommissionen godkender at Arla overtager det tyske mejeri Allgäuland
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/11/2011

© Arla Food amba

© Arla Food amba

Kommissionen har efter EU's fusionsforordning givet grønt lys til, at det danske mejeriandelsselskab Arla Food amba ("Arla") overtager det tyske mejeri Allgäuland-Käsereien GmbH, AL Dienstleistungs-GmbH og dets datterselskaber (under ét "Allgäuland"). Kommissionen fandt, at den fusionerede enhed fortsat ville være udsat for konkurrence fra adskillige troværdige konkurrenter på de berørte markeder.

  Kommissionen undersøgte, hvilke virkninger fusionen ville få på udbuddet af en række mejeriprodukter, bl.a. fløde, pakket smør, kvark uden smag og ost, men fandt, at den ikke ville give anledning til alvorlige konkurrenceproblemer med hensyn til udbuddet af nogen af disse produkter.

  Kommissionen så desuden på fusionens virkninger for leverancer af valleproteinkoncentrat, laktose og permeat, som allesammen er produkter, der fremkommer ved forarbejdning af valle (som er et flydende biprodukt ved osteproduktion). Der er overlapning mellem Arlas aktiviteter inden for disse produkter og det tyske mejeri Milei, hvori Arla ejer 30 % af aktierne, mens hovedaktionæren er det japanske selskab Morinaga Milk Industry Co. Ltd..

  Inden for valleproteinkoncentrat fandt Kommissionen, at størsteparten af de problemer, der blev peget på under markedsundersøgelsen, ikke hang sammen med fusionen, og at de, der var forårsaget af fusionen, var ret ubetydelige, ikke mindst i betragtning af, at der findes alternative leverandører. Desuden fremgik det af markedsundersøgelsen, at nye konkurrenter relativt hurtigt og let vil kunne komme ind på markedet.

  Markedsundersøgelsen viste også, at der fortsat vil være en tilstrækkelig konkurrence på de europæiske laktose- og permeatmarkeder, da Arla og Milei vil komme til at stå over for hård konkurrence fra andre veletablerede leverandører såsom FrieslandCampina, Lactalis, Glanbia og Sachsenmilch inden for laktose og Volac, BMI og Lactalis inden for permeat.

  Kommissionen drog derfor den konklusion, at hverken fusionen eller overlapningen mellem Arla og Milei ville give anledning til større konkurrenceproblemer.

  Overtagelsen blev anmeldt til Kommissionen den 15. september 2011.

  Virksomhederne og produkterne

  Arla er et mejeriandelsselskab, som ejes af svenske og danske landmænd og siden januar 2011 også indirekte har været ejet af tyske landmænd, der er medejere i Hansa-Milch eG, som er andelshaver i Arla. Arla beskæftiger sig med produktion og salg af en lang række mejeriprodukter.

  Allgäuland er primært et ostemejeri, men udbyder også andre mejeriprodukter.

  Fusionskontrolregler og –procedurer

  Kommissionen har siden 1989 haft kompetence til at behandle fusioner og virksomhedsovertagelser mellem virksomheder, hvis omsætning overstiger bestemte tærskler (se artikel 1 i fusionsforordningen). Dens opgave består i at forhindre fusioner, som betydelig vil hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØF) eller en væsentlig del af det.

  Langt størsteparten af fusionerne godkendes af Kommissionen uden betingelser efter en rutineundersøgelse, og den kræver kun særlige tilsagn eller nedlægger forbud i de tilfælde, hvor den anmeldte fusion vil føre til en betydelig afsvækkelse af konkurrencen og stille forbrugerne ringere. Fra det øjeblik, hvor Kommissionen modtager en anmeldelse af en fusion, har den normalt i alt 25 arbejdsdage til at afgøre, om den vil godkende den (fase 1) eller iværksætte en tilbundsgående undersøgelse (fase 2).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/11/2011  |Til toppen