Sti

Dansk tilskud til køb og drift af elbiler godkendt
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/03/2011

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har i henhold til EU-statsstøttereglerne givet tilladelse til, at der ydes 15 mio. DKK (ca. 2 mio. EUR) i statsstøtte til en forsøgsordning, som skal give incitament til køb af elbiler. Ordningen støtter projekter, som har til formål at gennemføre afprøvning og forsøg med elbiler under realistiske forhold, og den forventes at øge antallet af elbiler med elektricitet som eneste drivmiddel i Danmark og dermed mindske både afhængigheden af fossilt brændstof og CO2-emissionen.Kommissionen konkluderede, at det ikke er sandsynligt, at støtten vil fordreje konkurrencen væsentligt på det indre marked, og at den derfor er forenelig med EU-traktatens regler i betragtning af de miljøfordele, den vil give.

  Joaquín Almunia, næstformand i Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitik, udtalte: "Den danske foranstaltning er et godt eksempel på, hvordan medlemsstater kan mindske deres CO2-emissioner ved at fremme den almindelige brug af nul-emissionsbiler i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler og EU 2020-målene."

  Kommissionen har godkendt støtte på ca. 2 mio. EUR (15 mio. DKK) til en forsøgsordning i Danmark, som støtter projekter, der har til formål at gennemføre afprøvning og forsøg med elbiler under realistiske forhold med det formål at finde ud af, hvilke hindringer der står i vejen for deres udbredelse. Støtten ydes til dækning af de ekstra omkostninger, der er forbundet med køb af elbiler i forhold til traditionelle benzin- og dieselbiler, samt udgifter til afprøvning og ladeudstyr til bilerne. Ordningen kan benyttes af både flådeejere, offentlige institutioner og private virksomheder. Støttemodtagerne, som udvælges af Energistyrelsen, har ansvaret for, at resultaterne af afprøvningen af bilerne offentliggøres. Ordningen gælder indtil den 31. december 2012.

  Formålet med forsøgsordningen er miljøbeskyttelse, og tilskuddet ydes til købere eller til leasingtagere, som har indgået kontrakt om finansiel leasing af elbiler. Samtidig vurderes ansøgninger om støtte uafhængigt af bilmærke, hvilket sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af de forskellige bilproducenter. I betragtning af ordningens samlede budget på 2 mio. EUR og dens begrænsede varighed, er det ikke sandsynligt, at bilproducenter eller bilforhandlere vil drage nogen større indirekte fordele af den, og eventuelle fordrejninger af konkurrencen vil derfor være meget begrænsede. På den anden side er de indirekte fordele af at få offentliggjort testresultater og undersøgelser med til at styrke den positive direkte indvirkning, ordningen har på elbilens øgede udbredelse. Dette vil mindske de hindringer, der står i vejen for dens udbredelse og vil sandsynligvis øge dens mulighed for at slå igennem på markedet.

  En reduktion af CO2-emissionerne fra biler er et af målene for EU's miljøpolitik, og elbilerne i denne forsøgsordning bidrager klart hertil. Af denne grund, og i betragtning af at ordningen er åben for alle modtagere, der køber elbiler uanset bilmærke, er Kommissionens konklusion, at den danske foranstaltning er hensigtsmæssig og rimelig for at opfylde et mål af interesse for hele EU.

  Den ikke-fortrolige version af afgørelsen vil kunne findes under sagsnummer N 386/2010 under State Aid Register på webstedet DG Competition, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af afgørelser om statsstøtte på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende findes i nyhedsbrevet State Aid Weekly e-News.

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/03/2011  |Til toppen