Sti

Undersøgelse af afgifter på kasinoer i Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/12/2010

Foto©stockbyte/Thinkstock

Foto©stockbyte/Thinkstock

Kommissionen har i overensstemmelse med statsstøttereglerne indledt en formel undersøgelse af, om lavere afgifter på onlinekasinoer i forhold til traditionelle kasinoer i Danmark kan give førstnævnte en uberettiget konkurrencemæssig fordel. Ved indledning af en indgående undersøgelse får andre interesserede parter lejlighed til at fremsætte bemærkninger til den planlagte foranstaltnings mulige virkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

  Danmark er i gang med at liberalisere sine spillemarkeder ved at meddele bevillinger til onlineudbydere. Ifølge anmeldelsen til Kommissionen i juli i år skulle udbydere af onlinekasinoer og -spilleautomater betale en afgift på 20 % af bruttospilleindtægten (BSI), mens landbaserede kasinoer og spillehaller skulle betale en afgift på op til75 %.

  Kommissionen er på nuværende tidspunkt i tvivl om, hvorvidt den differentierede afgiftsmæssige behandling giver onlinekasinoer en uberettiget konkurrencemæssig fordel frem for deres landbaserede konkurrenter. Kommissionen har desuden modtaget to klager over den planlagte foranstaltning, som angiveligt indebærer en overtrædelse af EU's statsstøtteregler.

  Ved indledning af en formel undersøgelse opfordrer Kommissionen andre interesserede parter og eventuelt andre medlemsstater til at fremsætte bemærkninger til sagen. Herved vil Kommissionen kunne opnå en bedre forståelse af især det nye og hurtigt voksende marked for onlinespil i Danmark, men også af markedet i resten af Europa og uden for Europa.

  Spil er hovedsagelig underlagt et statsmonopol i Danmark. I 2009 besluttede regeringen at erstatte systemet med et reguleret og delvis liberaliseret spillemarked. Den nye lov skulle træde i kraft den 1. januar 2011, men da det er en forudsætning for lovens ikrafttræden, at Kommissionen har godkendt den på forhånd, har skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte, hvornår den nye liberaliseringspakke skal træde i kraft.

  Så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret, vil afgørelsen kunne findes i en version, der ikke er fortrolig, under sagsnummer N 302/2010 i Statsstøtteregisteret på Kommissionens websted for konkurrence,GD Konkurrence. En oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende, kan findes på State Aid Weekly e-News

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 15/12/2010  |Til toppen