Sti

Kommissionen renser DSB i statsstøttesag
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/02/2010

Kommissionen har i dag vedtaget en endelig afgørelse, som afslutter dens halvandet år lange undersøgelse af kontrakterne mellem Transportministeriet og DSB om jernbanedriften i perioden 2000-2014. DSB har ikke modtaget ulovlig statsstøtte fra den danske stat. Ved at opkræve udbytte hos DSB har den danske stat reelt set korrigeret DSB's overskudssituation på en sådan måde, at DSB ikke har modtaget overkompensation.

  Kommissionen har kontrolleret, at den kompensation, som staten har udbetalt, var begrænset til det strengt nødvendige for at dække disse omkostninger. Kommissionens vurdering er baseret på forordning nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej, som har været i kraft siden den 3. december 20091, og som i store træk viderefører Kommissionens hidtidige praksis på dette område.Kommissionen har undersøgt den eventuelle overkompensation af DSB ud fra tre hovedpunkter:

  1. DSB'sresultatforbedringer,
  2. anskaffelse af rullende materiel og forsinkelser i forbindelse med leveringen heraf samt
  3. visse forhold angående driften på strækningen København-Ystad (Sydsverige).

  Undersøgelsen stoppes dog først, efter at den danske stat er gået med til at opsætte en særlig tilbagebetalingsmekanisme, der skal sikre, at der ikke sker overkompensation i fremtiden. Kommissionen kræver samtidig, at DSB skal videresende eventuelle erstatningsbeløb for forsinkelserne i leveringen af de berygtede IC4-tog til de danske myndigheder, fordi det allerede er omfattet af den modtagne støtte.

  EU-undersøgelsen blev sat i gang i efteråret 2008, efter at konkurrenterne Arriva og Connex via brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik havde klaget over ulovlig forskelsbehandling.

  En ikke-fortroligudgave af afgørelsen vil blive offentliggjort istatsstøtteregistretunder nummer C 41/2008GD Konkurrences websted, så snart alle problemer vedrørende fortroligheden er afklaret. Det elektroniske nyhedsbrev"State aid Weekly e-News"indeholder en liste over de seneste afgørelser vedrørende statsstøtte, som er offentliggjort i EUT og på internettet.


  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen