Sti

Dansk eksportlånsordning godkendt
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/02/2010

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning, hvorunder der ydes eksportlån til danske eksportører og/eller deres kunder, som har svært ved at få adgang til finansiering i den nuværende finanskrise. Kommissionen finder, at ordningen er i overensstemmelse med kommissionsmeddelelsen om referencesatser, navnlig fordi finansieringen sker på markedsvilkår og derfor ikke udgør statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

  Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte: "Den danske ordning vil bidrage til at modvirke de negative konsekvenser af, at mange banker har trukket sig tilbage fra eksportkreditmarkedet. Samtidigt er den rentesats, der anvendes af staten, tilstrækkeligt høj til at sikre, at ordningen ikke anvendes til at tilbyde danske eksportører og deres kunder finansiering til en pris, som er kunstigt lav".

  På grund af finanskrisen har mange banker opgivet eksportkreditforretningerne, og de banker, der stadig er aktive på dette marked, har indskrænket deres aktiviteter. Eftersom bankerne har problemer med at sikre langsigtet finansiering, er de tilbageholdende med at yde nye langsigtede eksportkreditter.

  Hvis bankernes vanskelige likviditetsstilling afholder dem fra at finansiere et langsigtet eksportlån, som en dansk eksportør og/eller dennes kunde anmoder om, kan der indgås en aftale med den danske statsejede eksportkreditfond, EKF, med henblik på at optage lånet under den pågældende ordning. Bankerne spiller derefter blot en rolle som formidlere og administratorer af lånet. Prisen for lånene (dvs. rentesatsen) beregnes af EKF, som har stor erfaring i at vurdere låntageres kreditværdighed og værdien af den sikkerhed, de agter at stille. EKF er altid omhyggelig med at tilpasse rentesatsen til markedsrenten og handler i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om referencesatser.

  Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen ikke omfatter statsstøtte.

  En ikke-fortrolig udgave af den beslutning, der er truffet i denne sag, vil blive gjort tilgængelig på Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside (rubrikken State Aid Register ) under sagsnummer NN04/2010, så snart alle spørgsmål omkring fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af beslutninger vedrørende statsstøtte på Internettet og i Den Europæiske Unions Tidende er opført i det ugentlige elektroniske nyhedsbrev om statsstøtte " State Aid Weekly e-News ".

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen