Sti

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk terrorforsikringsordning
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/01/2010

Kommissionen har ud fra EU's regler om statsstøtte godkendt en dansk statsgaranti til forsikring mod skade af et vist omfang, der er resultatet af terrorhandlinger med anvendelse af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive (NBKR) våben. Kommissionen mener, at en sådan forsikring er velegnet til at sikre adgang til forsikringsdækning mod NBKR-risici i Danmark og har derefter godkendt den under en artikel, der under visse betinglser åbner mulighed for støtte til udvikling af visse økonomiske aktiviteter. Forsikringen bliver selvfinansierende og vedrører forsikringsdækning, der i øjeblikket ikke i tilstrækkeligt omfang er tilgængelig på det private marked.

  Det er ifølge Danmark et vigtigt politisk mål, at danske borgere og virksomheder har adgang tilat forsikre sig mod NBKR-risici. Det globale genforsikringsmarked for begivenheder, der indtræffer med ringe sandsynlighed, men som kan få omfattende konsekvenser - f.eks. et NBKR-angreb - er imidlertid ikke tilstrækkeligt udviklet, og der er derfor ikke nok genforsikringskapacitet for danske forsikringsselskaber, som ønsker at tilbyde en sådan dækning i Danmark.

  For at sikre adgang tilforsikring mod NBKR-risici har Danmark således til hensigt at indføre en statsgaranti. Under ordningen hæfter forsikringsselskaber, der tilbyder NBKR-forsikring i Danmark, for skade op til en vis forudfastsat tærskel. Forsikringsselskabernes risiko beregnes ud fra deres kapitalgrundlag og adgangen til NBKR-genforsikring på det globale marked. Denne tærskel vil blive revideret årligt og er på nuværende tidspunkt på 5 mia. DKK. Den danske stat stiller en garanti for tab på op til 15 mia. DKK ud over denne tærskel.

  Beslutningen, der er truffet i denne sag vil blive offentliggjort i statsstøtteregistret under sagsnummer N637/2009, så snart alle spørgsmål omkring fortrolighed er afklaret.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen