Sti

EF-Domstolen har afsagt dom i sag C-319/07 P 3F
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/07/2009

EF-Domstolenannulerer Rettens kendelse om afvisning af realitetsbehandlingfor så vidt som Retten har undladt at tage stilling til 3F’s argumenter, dels om 3F’s konkurrencesituation i forhold til andre fagforeninger ved forhandlinger om kollektive overenskomster, der gælder for søfolk, dels de sociale elementer, som følger af de pågældende skattemæssige foranstaltninger vedrørende søfolk, der er ansat på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister.

  Domstolenhjemviser sagen til Retten, således at denne kan træffe afgørelse om den af 3F nedlagte påstand om annullation af Kommissionens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod danske skattemæssige foranstaltninger, der finder anvendelse på sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister

  Faktum

  3F, som er en fagforening, der (bl.a.) repræsenterer søfolk, klagede til Kommissionen med påstand om, at en specifik skattefritagelse for søfolk på skibe, der er registreret i DIS, udgjorde ulovlig statsstøtte.

  Kommissionen fastslog, at fritagelsen udgjorde statsstøtte, men at den var lovlig i henhold til reglerne herom. Kommissionen besluttede derfor ikke at indlede en undersøgelsesprocedure.

  3F anlagde sag for Retten i Første Instans med påstand om annullation af Kommissions afgørelse.

  Retten fandt, at hverken 3F eller medlemmerne af fagforeningen var individuelt berørt af Kommissionens beslutning og afviste at antage sagen til realitetsbehandling.

  3F har appelleret Rettens afgørelse til EF-Domstolen.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/12/2011  |Til toppen