Sti

Kommissionen har godkendt et joint venture med bl.a. Energinet.dk om forvaltning af eltransmission på tværs af grænserne
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/08/2008

Efter en gennemgang af sagen har Kommissionen konkluderet, at den planlagte transaktion ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af den faktiske konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller større dele heraf.

  Europa-Kommissionen har på grundlag af EU-fusionsforordningen godkendt et joint venture, der kommer til at hedde European Market Coupling Company (EMCC), og som oprettes af tre transmissionssystemoperatører - Energinet.dk fra Danmark, E.ON Netz GmbH fra Tyskland og Vattenfall Europe Transmission GmbH fra Tyskland - og to energibørser - Nord Pool Spot AS fra Norge og European Energy Exchange AG (EEX) fra Tyskland.

  EMCC skal levere kapacitetsstyringsydelser til grænseoverskridende eltransmissionssystemer gennem markedskobling mellem Tyskland og de nordiske lande og en platform for sekundær handel med transmissionsrettigheder. Oprettelsen af EMCC skal ses i lyset af EU-forordning nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. EMCC skal lette transmission af elektricitet på tværs af grænserne, således at købere og sælgere på en energibørs kan få automatisk adgang til grænseoverskridende energihandel uden at skulle anskaffe sig den tilsvarende transmissionskapacitet.

  Kommissionen undersøgelse har vist, at der ikke var nogen horisontal overlapning mellem de deltagende systemoperatørers eltransmissionsnet. Det pågældende joint ventures virksomhed er begrænset med hensyn til omfang og aktivitetsområde, og det skaber således ikke nogen risiko for samordnet praksis mellem de vertikalt integrerede energikoncerner, som de fleste af parterne i joint venturet tilhører. Kommissionen har derfor konkluderet, at den planlagte transaktion ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder.

  22. august 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen