Sti

Kommissionen godkender redningslån til TV 2
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/08/2008

Kommissionen har under henvisning til EF-traktatens regler om statsstøtte godkendt en kreditfacilitet, som Kulturministeriet har ydet til TV 2 Danmark A/S. Kommissionen har konkluderet, at kreditfaciliteten, som skal afhjælpe virksomhedens likviditetsproblemer, udgør redningsstøtte og følger EU-reglerne om statsstøtte til kriseramte virksomheder. Kommissionen vil til sin tid se på, om lånet bliver tilbagebetalt i sin helhed, eller om der foreligger en passende omstruktureringsplan, som igen kan gøre TV 2 Danmark A/S til en levedygtig virksomhed.

  4. august 2008

  EU's konkurrencekommissær Neelie Kroes sagde: "Offentlig radio- og tv-virksomhed er en tjenesteydelse af almen interesse, som er med til at informere offentligheden, skabe demokratisk debat og fremme kulturelle mål i Europa. Redningsstøtten vil betyde, at TV 2 Danmark kan fortsætte med sine aktiviteter endnu en tid. Jeg vil, når den tid kommer, se på, om der er truffet foranstaltninger, som kan sikre dens levedygtighed på lang sigt".

  TV 2 Danmark A/S blev stiftet i 2003 som et aktieselskab, der ejedes 100 % af den danske stat. TV 2 Danmark A/S driver den offentlige fjernsynskanal TV 2 og en række kommercielle kanaler såsom TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og en sportsnyhedskanal TV 2 Sporten.

  I løbet af 2008 oplevede TV 2 Danmark A/S en forværring af sine driftsresultater og likviditetsproblemer. Ledelsen traf i januar og april nogle foranstaltninger, som skulle afhjælpe problemerne, men de viste sig at være utilstrækkelige til at skabe tilstrækkelig cash-flow. Derfor planlægger Kulturministeriet med Folketingets godkendelse at yde en kreditfacilitet til TV 2 Danmark A/S. Trækkene på lånet skal begrænses til det mindst mulige, til hvad der er nødvendigt for at holde virksomheden kørende, og de skal vurderes af et uafhængigt revisionsfirma.

  Støtteforanstaltningerne gælder ikke blot virksomhedens public service-opgaver, men også dens kommercielle aktiviteter under ét. Foranstaltningerne betragtes altså som redningsstøtte og er på linje med EU's rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Ifølge disse regler skal redningsstøtte ydes i form af lån eller garantier og skal være begrænset i tid og størrelse. En særlig kontrolmekanisme, som omfatter en uafhængig revisionsinstans, skal sikre, at støtten begrænses til det beløb, der er nødvendigt for at holde virksomheden kørende. Som fastsat i reglerne har de danske myndigheder givet tilsagn om at ville forelægge en omstruktureringsplan eller et bevis for, at lånet er blevet tilbagebetalt i sin helhed.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen