Sti

Fusioner: Kommissionen godkender joint venture mellem EUROGATE og A.P. Møller-Mærsk om containerterminalen i Wilhelmshaven, Tyskland
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/06/2008

Kommissionen har i dag godkendt at A.P. Møller-Mærsk overtager 30% af EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven. Kommissionen vurderer, at transaktionen ikke i nævneværdigt omfang vil begrænse konkurrencen.

  6. juni 2008

  Europa-Kommissionen har på grundlag af EU's fusionsforordning godkendt, at A.P. Møller-Mærsk (APMM) erhverver en andel på 30 % i EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG og EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven Beteiligungsgesellschaft mbH (tilsammen driftsselskaberne for JadeWeserPort-containerterminalen), der begge på nuværende tidspunkt udelukkende kontrolleres af EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG (EUROGATE). Kommissionen konkluderede, at transaktionen ikke i betydeligt omfang vil begrænse konkurrencen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller nogen væsentlig del heraf.

  EUROGATE beskæftiger sig især med levering af stevedoretjenester i havne gennem drift af containerterminaler i Europa (Bremerhaven, Hamburg og Genova). APMM er en international koncern med aktiviteter inden for containerskibsfart, containerterminaltjenester (i Europa i Århus, Algeciras, Bremerhaven, Dunkerque, Le Havre, Rotterdam og Zeebrugge), bugsering i havne, tankskibsdrift, indenlandsk transport, logistik, efterforskning og produktion af olie og gas, detailhandel og lufttransport.

  EUROGATE har koncession på at drive JadeWeserPort-containerterminalen i Wilhelmshaven i Tyskland. APMM er ikke part i koncessionsaftalen, men vil som led i joint venturet hæfte solidarisk for EUROGATE's fremtidige forpligtelser. Selv om APMM kun vil erhverve en kontrollerende andel på 30 % i JadeWeserPort-containerterminalen, vil op til 49 % af terminalens kapacitet være forbeholdt Maersk Line og/eller de dertil knyttede selskaber (tilsammen APMT).

  Parternes aktiviteter overlapper med hensyn til levering af stevedoretjenester i containerterminaler i dybvandshavne. Inden for alle de mulige produktmarkeder og geografiske markeder vil parterne imidlertid tilsammen via JadeWeserPort-containerterminalen kontrollere under 15 % af enten den samlede disponible operationelle kapacitet eller den samlede ikke-bundne kapacitet. Selv hvis APMM fuldt ud kontrollerede alle de terminaler, hvor det har en kontrollerende interesse/andel ved en hvilken som helst definition af produktmarkederne og de geografiske markeder, ville dets markedsandel fortsat ligge under 30 %, og der ville være konkurrenter.

  Kommissionen undersøgte også den vertikale forbindelse mellem APMM's aktiviteter vedrørende levering af stevedoretjenester i containerterminaler og APMT's containerskibsfartsaktiviteter. Undersøgelsen viste, at på trods af, at APMT har en stor markedsandel på et antal dybvandscontainerruter til og fra Nordeuropa, var de samlede mængder temmelig beskedne sammenlignet med den samlede mængde på ruterne til og fra Nordeuropa på den ene side og områdets containerhåndteringskapacitet på den anden side. På disse ruter findes der stærke konkurrenter, som er internationalt aktive. Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke vil opstå konkurrenceproblemer på markedet for containerterminaltjenester.

  Kommissionen undersøgte også en mulig samordnet praksis mellem EUROGATE og APMM på markedet for levering af stevedoretjenester i containerterminaler. På grund af JadeWeserPort-containerterminalens lille markedsandel og det forhold, at der ikke er noget, der tyder på, at en sådan samordning hidtil har fundet sted som følge af joint venturet mellem EUROGATE og APMM i Bremerhaven-terminalen, konkluderede Kommissionen imidlertid, at den planlagte transaktion ikke kunne forventes at føre til samordnet praksis.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen