Sti

Kommissionen forbyder skattefritagelse til Glunz&Jensens datterselskab i Slovakiet
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/12/2007

Europa-Kommissionen har besluttet, at en slovakisk, regional investeringsstøtte til en værdi af SKK 42 mio. (ca. 1,15 mio. EUR) i form af en skattefritagelse til Glunz&Jensen er uforenelig med EU's statsstøtteregler (især retningslinjerne for regionalstøtte) og ikke må tildeles.

  Efter en formel undersøgelsesprocedure, der blev indledt i april 2007, har Kommissionen konkluderet, at den påtænkte støtte ikke ville bidrage til regionaludviklingen og ville have medført en væsentlig konkurrencefordrejning på et bestemt marked, hvor Glunz&Jensen har en betydelig andel (pre-pressudstyr til den grafiske branche). Da støtten endnu ikke er tildelt, skal den ikke tilbagesøges.

  Den 24. april 2007 indledte Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure for statsstøtte, da den tvivlede på, at den påtænkte støtte var forenelig med det indre marked på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og retningslinjerne for national regionalstøtte 2007-2013.

  Statsstøtte, der truer med at fordreje konkurrencevilkårene og samhandelen mellem medlemsstaterne, kan kun godkendes, hvis de negative virkninger opvejes af et positivt bidrag til et fællesskabsmål som regionaludvikling. Som hovedregel bør regionalstøtte således tildeles inden for en multisektoral støtteordning, der indgår i en regionaludviklingsstrategi med klart definerede mål. Når der som i dette tilfælde er planer om at yde individuel ad hoc-støtte til en enkelt virksomhed, er det medlemsstatens ansvar at påvise, at projektet bidrager til en sammenhængende regionaludviklingsstrategi, og at den under hensyntagen til projektets art og størrelse ikke vil medføre uacceptabel konkurrencefordrejning.

  Da hverken de slovakiske myndigheder eller tredjemand har fremsat bemærkninger under den detaljerede undersøgelse, kan Kommissionen kun bekræfte sine oprindelige betænkeligheder, som den gav udtryk for i sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure.

  12. december 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen