Sti

Finansiel gennemskuelighed - overtrædelsesprocedurer mod Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/11/2007

Europa-Kommissionen har besluttet at sende formelle anmodninger om oplysninger som led i overtrædelsesproceduren i EF-traktaten (artikel 226) til Belgien, Danmark, Italien, Luxembourg og Det Forenede Kongerige, fordi de ikke har givet Kommissionen meddelelse om nationale foranstaltninger til gennemførelse af Kommissionens direktiv 2005/81/EF om ændring af direktivet om økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder (80/723/EØF).

  Kommissionen har også besluttet at rette tilsvarende anmodninger til Den Slovakiske Republik og til Letland, som har givet meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger, der ikke er i overensstemmelse med kravene i direktivet. Anmodningerne har form af åbningsskrivelser, som er det første trin i overtrædelsesproceduren i EF-traktatens artikel 226. Medlemsstaterne har nu to måneder til at svare Kommissionen.

  Kommissæren med ansvar for konkurrence Neelie Kroes udtalte følgende: "En fuldstændig gennemførelse af direktivet om gennemskuelighed er afgørende, hvis Kommissionen skal kunne kontrollere, om der benyttes offentlige midler til at betale for offentlige tjenesteydelser. Det er i høj grad i de europæiske skatteyderes interesse."

  I Kommissionens direktiv 80/723/EEC pålægges der en generel forpligtelse til at sørge for, at de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder er gennemskuelige. Direktivet (med ændringerne i 1985 (85/413/EØF) og i 1993 (93/84/EØF)) kræver også, at medlemsstaterne indsamler visse finansielle oplysninger om større offentlige virksomheder, der opererer inden for fremstillingssektoren, og at de efter anmodning forelægger oplysningerne for Kommissionen.

  Med Kommissionens direktiv 2000/52/EF blev kravet om gennemskuelighed udvidet til at omfatte en forpligtelse til at føre særskilte regnskaber for offentlige og private virksomheder, som har særlige eller eksklusive rettigheder eller har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og modtager statsstøtte i forbindelse med disse ydelser, samtidig med at de også udøver andre aktiviteter

  Med Kommissionens direktiv 2005/81/EF blev definitionen af virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, ændret. Forpligtelsen gælder nu alle virksomheder, som har særlige eller eksklusive rettigheder, eller som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og modtager kompensation for offentlig tjeneste i en eller anden form, uanset om det er statsstøtte eller ej, og som også udøver andre aktiviteter. Ved særskilte regnskaber kan det fastslås, hvilke omkostninger der har været til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og det er muligt at kontrollere, at der er betalt det rette kompensationsbeløb.

  Med Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 blev det oprindelige direktiv om gennemskuelighed og ændringerne hertil (også ændringen fra 2005) kodificeret og erstattet, da direktivet trådte i kraft den 20. december 2006. Dette berører dog ikke medlemsstaternes forpligtelse til at respektere de gennemførelsesfrister, der er fastsat i ovennævnte direktiver.

  Medlemsstaterne skulle have gennemført Kommissionens direktiv 2005/81/EF i national lovgivning senest den 19. december 2006. Belgien, Danmark, Italien, Luxembourg og Det Forenede Kongerige har endnu ikke givet Kommissionen meddelelse om nationale gennemførelsesforanstaltninger. Letland og Den Slovakiske Republik har givet meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger, som ikke er i overensstemmelse med direktivets krav (Letland på grund af en oversættelsesfejl).

  9. november 2007

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen