Sti

Joint venture mellem DSB og First på Øresundsbroen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/09/2007

Europa-Kommissionen har efter EU's fusionsforordning godkendt en fusion gående ud på, at DSB og det britiske selskab FirstGroup plc i fællesskab overtager det nyoprettede danske joint venture ÖRESUNDSTÅG ApS. Det nye joint venture skal drive passagerjernbanetrafik på Øresundsbroen.

  Kommissionen konkluderede, at fusionen ikke ville føre til, at den effektive konkurrence blev betydeligt hæmmet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller nogen væsentlig del af det.

  DSB, som ejes 100 % af det danske transportministerium, driver regional og interregional jernbanetransport i Danmark. DSB driver også jernbanetrafik i Sverige som medejer af Roslagtåg AB, der har koncession på driften af Roslagsbanan i Stockholm-området.

  Inden for Europa opererer First primært i Det Forenede Kongeriges European, hvor First har koncession på passagerjernbanetrafik og bustrafik samt desuden godstrafik i adskillige områder. Selskabet er desuden aktivt inden for bustransport og logistik i USA samt i mere begrænset omfang inden for bustransport i Irland og Tyskland.

  Det nye joint venture, ÖRESUNDSTÅG, skal fungere som holdingselskab for de to driftsselskaber Kystbanen A/S og Öresundstrafiken AB, som skal stå for passagerjernbanetrafikken i henholdsvis Danmark ( fra Helsingør til den danske del af Øresundsbroen) og Sverige (fra den svenske del af Øresundsbroen via hovedbanegården i Malmø til tre destinationer, nemlig (i) Lund - Landskrona - Helsingborg - lensgrænsen til Halland; (ii) Lund - Hässleholm - lensgrænsen til Kronoberg, og (iii) Lund - Hässleholm- Kristiansstad - lensgrænsen til Blekinge.

  First er ikke aktiv inden for passagerjernbanetrafik i hverken Danmark eller Sverige. Der vil blive en ubetydelig overlapning mellem nogle af DSB's aktiviteter i Danmark (S-togene i Storkøbenhavn, ruten til Ystad og nogle af de regionale passagertrafiktruter) og den jernbanerute, det nye joint venture skal drive. Men i lyset af de forskelle, der består mellem disse aktiviteter, både hvad angår trafiktilbuddet og de geografiske områder, de dækker, kan der ikke antages at være nogen substitution mellem dem og det nye joint ventures aktiviteter. Og eftersom DSB allerede kører på de ruter, som det nye joint venture skal drive i Danmark, vil fusionen ikke føre til nogen ændringer på det danske marked.

  I Sverige vil transaktionen ikke resultere i nogen overlapning mellem DSB og det nye joint venture, eftersom det nye joint venture kun skal operere i den sydlige del af Sverige, mens DSB's aktiviteter er koncentreret om Stockholmområdet.

  25. september 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen