Sti

Retten i Første Instans stadfæster Kommissionens afgørelse om at Microsoft misbruger sin dominerende position på markedet
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

17/09/2007

Kommissionen glæder sig over afgørelsen som fastholder at Microsoft skal betale en rekordstor bøde på 497 mio. euro for misligholdelse af Den Europæiske Unions konkurrenceregler (artikel 82 i traktaten) ved at overføre sin monopollignende stilling på markedet for pc-styresystemer til markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere og markedet for media players.
Microsoft kan inden for 2 måneder anke Rettens dom til EF-Domstolen.

  17. september 2007

  Baggrund:
  I december 1998 klagede Sun Microsystems, der er et andet USA-baseret selskab, over, at Microsoft havde nægtet at udlevere de oplysninger om grænseflade, der var nødvendige, for at Sun kunne udvikle produkter, der kunne fungere sammen med de altdominerende Windows pc'ere, og Sun på den måde kunne konkurrere på lige vilkår på markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere. Kommissionens undersøgelse viste, at Sun ikke var det eneste selskab, der var blevet nægtet disse oplysninger, og at Microsofts manglende udlevering af oplysninger indgik i en bredere strategi, der skulle trænge konkurrenter ud af markedet. I 2000 udvidede Kommissionen på eget initiativ sin undersøgelse til at omfatte en undersøgelse af følgerne af bindingen af Microsofts Windows Media Player til selskabets pc-styresystem Windows 2000.

  Undersøgelsen af Microsofts misbrug af sin monopollignende stilling strakte sig over fem år før Kommissionen i 2004 traf sin afgørelse om at Microsoft til inden for en frist på 120 dage skulle give sine konkurrenter oplysninger om den grænseflade, der kræves, for at selskabets produkter kan fungere sammen med det almindeligt udbredte Windows-styresystem. Microsoft skulle ligeledes inden 90 dage tilbyde en version af Windows-styresystemet uden Windows Media Player til pc-producenter (eller hvis der sælges direkte til slutbrugere). Endvidere pålagde Kommissionen Microsoft en bøde på 497 mio. euro for misbrug af sin markedsposition i EU

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen