Sti

Kommissionen godkender Danske Banks overtagelse af Sampo Bank
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/01/2007

Kommissionen har på grundlag af EU's fusionsforordning godkendt den planlagte fusion mellem det danske pengeinstitut Danske Bank A/S og Sampo Bank plc, en finsk virksomhed, der formidler bank- og investeringstjenester. Kommissionen har konkluderet, at dette ikke ville medføre nogen væsentlig forringelse af konkurrencen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller større dele heraf.

  Danske bank er et pengeinstitut, der er noteret på Københavns børs. Selskabet driver bankvirksomhed med sigte på både private kunder og erhvervslivet og er aktiv inden for forsikring, realkreditfinansiering, Investeringspleje, mæglervirksomhed, fast ejendom og leasing. Danske Bank er den største bank i Danmark og driver også virksomhed i de andre skandinaviske lande.

  Sampo Bank er et helejet datterselskab af Sampo plc, et finsk forsikringsselskab. Sampo Bank varetager bank- og investeringstjenester for private kunder og kunder inden for erhvervslivet og det offentlige. Selskabet er hovedsageligt aktivt i Finland, men tilbyder også banktjenester til private kunder og kunder inden for erhvervslivet via datterselskaber i Estland, Letland og Litauen og en afdeling i Sverige.

  Kommissionens undersøgelse af den planlagte fusion bekræftede, at de to selskabers aktiviteter i meget stort omfang kompletterer hinanden. Der er ingen overlapning mellem Danske Bank og Sampo Bank i deres betjening af private kunder, da de er aktive på forskellige nationale markeder.

  For så vidt angår betjeningen af erhvervslivet har Kommissionen konstateret, at fusionen navnlig i Finland ville resultere i en vis overlapning. Men selv om det fusionerede selskab vil få en anselig markedsposition inden for den erhvervsrettede banksektor i Finland som helhed, og inden for de enkelte delsegmenter heraf, så er det stadig kun Finlands tredjestørste forretningsbank. Det må fortsat tage konkurrencen op med andre store forretningsbanker såsom Nordea, OP Bank Group og Svenska Handelsbanken. Begge parter er også aktivt involveret i finansieringsydelser, men disse aktiviteter er igen i vid udstrækning komplementære, og deres beskedne kombinerede position inden for de overlappende områder giver ikke anledning til bekymring med hensyn til konkurrencen.

  30. januar 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen