Sti

Juridiske spørgsmål, menneskerettigheder og migration
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

 

Her kan du finde information om den fri bevægelighed, Schengen-samarbejdet, immigration, asyl og bekæmpelse af kriminalitet, terror, diskriminaltion og racisme. Nederst kan du finde et udvalg af de seneste nyheder på området.

Nyttige links:Relevante kommissærer:

Migration, indre anliggender og medborgerskab: Dimitris Avramopoulos

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling: Vera Jourová

 

 

Alle emner:

20-11-2009  Danmark overtræder reglerne for ligestilling af kønnene

11-11-2009  Kommissionen vil forbedre samarbejdet om at fremskaffe bevismateriale i straffesager

09-11-2009  Hvordan håndterer EU flygtninge- og indvandringspresset på Europa?

05-11-2009  Narkoproblemer Europa: Kommissionen anmoder medlemslandene om en fælles håndtering

04-11-2009  Invitation til seminar og debat: Hvordan håndterer EU flygtninge- og indvandringspresset på Europa?

29-10-2009  Miljø: Kommissionen anlægger sag mod Danmark

21-10-2009  Kommissionen vil effektivisere det europæiske asylsystem

20-10-2009  Unionsborgerskab: Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagerne C-310/08 og C-480/08

14-10-2009  Forenkling af indfrielsen af internationale testamenter og mere forudsigelige regler

09-10-2009  Verdensdagen mod dødsstraf

17-09-2009  Marlene Wind modtager Europas Kvinders Pris 2009

10-09-2009  Udbygning af EURODAC-systemet

02-09-2009  Fælles EU-genbosættelse og Den Europæiske Flygtningefond

08-07-2009  Tolkning og oversættelse i strafferetssager

02-07-2009  Retningslinjer om gennemførelse af direktivet om EU-borgeres frie bevægelighed

26-06-2009  26. juni 2009 – International Narkotikadag – lancering af EU's narkotikaaktion

24-06-2009  Forslag til et agentur for den operationelle forvaltning af storstilede it-systemer

24-06-2009  Beskyttelse af EU-borgere mod ulykker med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer

18-06-2009  Kampen imod børnearbejde står højt på EU's agenda

10-06-2009  Mere frihed i et sikrere Europa

23-07-2008  Fremskridt imod fuld visumfritagelse med tredjelande

09-07-2008  Rapport fra Den Uformelle Rådgivende Højniveaugruppe om Fremtiden for den Europæiske Politik vedrørende Indre Anliggender ("Fremtidsgruppen")

07-07-2008  Den Rådgivende Højniveaugruppe om Fremtiden for den Europæiske Politik vedrørende Retlige Anliggender - Rapport

30-06-2008  Rapport om homofobi og dirkrimination pga. seksuel orientering i EU

26-06-2008  International dag mod tortur

26-06-2008  International dag mod narkotikamisbrug og narkotikahandel

24-06-2008  Den første rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder

17-06-2008  Fælles indvandrings- og asylpolitik i Europa

06-06-2008  EU opfordrer til vedtagelsen af fælles internationale regler om forældreansvar og beskyttelse af børn

30-05-2008  Europæisk strategi for e-Justits

26-05-2008  Opfølgning på EU-strategi om børns rettigheder

08-05-2008  Frattini skifter kommissærkasketten ud med udenrigsministerpost

21-04-2008  Et skridt nærmere bedre våbenkontrol i EU

07-04-2008  Europas Kvinders Pris 2008

28-03-2008  Udvidelsen af Schengenområdet: grænsekontrollen i lufthavne afskaffes den 30. marts

07-03-2008  Morten Kjærum bliver den første direktør for EU's nye Agentur for Grundlæggende Rettigheder

06-03-2008  Åbenhed omkring skyldneres aktiver

13-02-2008  En omfattende vision for integreret forvaltning af Europas grænser i det 21. århundrede

21-12-2007  Schengen-området er udvidet med yderligere ni lande

12-12-2007  Chartret om grundlæggende rettigheder undertegnet

05-12-2007  EU-initiativ styrker den konsulære beskyttelse af borgerne når de opholder sig uden for EU

05-12-2007  En global tilgang til migration

29-11-2007  Opstramning af våbenkontrol i EU: Kommissionen hilser Parlamentets godkendelse velkommen

26-11-2007  EU fællesstandarder for modtagelse af asylansøgere: sammenligning mellem medlemslandene

22-11-2007  Høje tal for narkotikarelaterede dødsfald og stigende kokainbrug

06-11-2007  Meddelelse om Kommissionens seneste aktiviteter inden for terrorbekæmpelse

06-11-2007  Oprettelse af et system for udveksling af PNR-oplysninger (Passenger Name Records) inden for EU

06-11-2007  En konkret indsats for at øge sprængstofsikkerheden

06-11-2007  Den anden rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme

06-11-2007  En indsats mod personer, der støtter terrorisme

06-11-2007  Kampen mod terror: EU's evne til at beskytte borgerne mod terrortruslen styrkes

23-10-2007  Kommissionen vil styrke Eurojusts rolle i kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme

23-10-2007  Europa får et blåt "green card"

19-09-2007  Ny antiterrorkoordinator

19-09-2007  Kampen mod terror - hvad gør EU?

02-08-2007  Diplomatisk og konsulær beskyttelse uden for EU

30-07-2007  EU mod diskrimination

11-07-2007  Grønbog om biologisk beredskab

11-07-2007  Mere end 1700 anholdelser i Europa i 2005: Kommissionens 2. rapport bekræfter den europæiske arrestordres effektivitet

29-06-2007  Udvidelse det civil- og handelsretlige samarbejde mellem EU og Danmark

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 13/05/2015  |Til toppen