Sti

Regler for databeskyttelse i forbindelse med børneattester
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/10/2012

Foto©Digital Vision/Thinkstock

Foto©Digital Vision/Thinkstock

JP skrev den 30. oktober, at “Pædofile kan få frit spil i idrætsforeningerne” med henvisning til et forslag fra Europa-Kommissionen om ændring af reglerne om databeskyttelse. I artiklen udtrykker Danmarks Idrætsforbund frustration over, at de såkaldte børneattester ikke mere skulle kunne kræves af nye frivillige i arbejdet med børn og Medlem af Europaparlamentet Christel Schaldemose vil arbejde på en dansk undtagelse fra reglerne.

  Den udtrykte frustration synes at bero på en misforståelse:

  Forslaget til en Forordning om databeskyttelse tillader udtrykkeligt at personoplysninger kan blive behandlet, hvis dette er nødvendigt for at opfylde retslige forpligtelser: 2005 reglerne om at idrætsforeninger skal tjekke nye frivillige i politiets centrale kriminalregister står altså ikke for fald. Desuden står der også i forslaget, at selvom domme for kriminelle handlinger er ”følsomme personoplysninger” kan de behandles, hvis det er nødvendigt for at opfylde en lovregel, eller for udførelsen af en opgave af vigtig offentlig interesse og hvis en sådan behandling hidtil har været lovlig i kraft af national eller EU lov. Endelig står det også klart i forslaget, at ”retten til at blive glemt” eller tilbagetrækning af samtykke ikke gælder, hvis der er nationale eller EU lovregler som påbyder, at adgang til de pågældende oplysninger skal bevares.

  Sidst men ikke mindst ændrer de nye forslag intet i de eksisterende regler (et Direktiv fra 2011) om bekæmpelse af seksuel mishandling og udnyttelse af børn samt børnepornografi. Disse regler giver arbejdsgivere ret til, når de skal ansætte professionelle eller frivillige til at arbejde direkte eller regelmæssigt med børn at få oplysning om registrerede domme eller anden form for diskvalificering fra sådant arbejde.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 05/11/2012  |Til toppen