Sti

Kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/11/2012

© Comstock/Thinkstock

© Comstock/Thinkstock

Kommissionen har netop vedtaget forslaget til en retsakt, som skal forbedre kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser i EU.

  Med dagens forslag håber Kommissionen, at være med til at bryde det glasloft, som forsat forhindrer kvalificerede kvinder i at få topstillinger i Europas største selskaber.Kommissionen har fremlagt et lovgivningsforslag med det mål at opnå, at det underrepræsenterede køn skal udgøre 40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, med undtagelse af små og mellemstore virksomheder.I dag domineres bestyrelserne af det ene køn:mænd sidder på 85 % af de menige bestyrelsesposter og på 91,1 % af de ledende bestyrelsesposter, mens kvinder tegner sig for henholdsvis 15 % og 8,9 %.På trods af stor offentlig debat og nogle frivillige initiativer på nationalt og europæisk plan har situationen ikke ændret sig meget de senere år:der er registreret en gennemsnitlig stigning i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer på blot 0,6 procentpoint pr. år siden 2003.

  I det foreslåede direktiv fastsættes et mål om, at det underrepræsenterede køn skal besætte 40 % af de menige bestyrelsesposteri børsnoterede selskaber. Selskaber, hvor andelen af det underrepræsenterede køn er på under 40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer, vil blive stillet over for et krav om, at de skal udpege medlemmerne på grundlag af en sammenlignende analyse af de enkelte kandidaters kvalifikationerved hjælp af klare, kønsneutrale og utvetydige kriterier. Hvis kvalifikationerne er de samme, har det underrepræsenterede køn forrang. Målet om, at det underrepræsenterede køn skal tegne sig for mindst 40 % af de menige bestyrelsesposter, skal være opfyldt senest i 2020, mens offentlige virksomheder– som de offentlige myndigheder udøver en dominerende indflydelse over – får to år mindre, dvs. indtil 2018. Forslaget forventes at gælde ca. 5 000 selskaber i EU. Det omfatter ikke små og mellemstore virksomheder (selskaber med under 250 ansatte og en årlig omsætning på verdensplan på højst 50 mio. EUR) eller selskaber, der ikke er børsnoterede.

  Baggrund:

  Over hele EU er virksomhedsbestyrelser domineret af det ene køn: 86,5 % af bestyrelsesmedlemmer er mænd, mens kun 13,5 % er kvinder (8,9 % af direktionsmedlemmer og 15 % af menige bestyrelsesmedlemmer). Blandt bestyrelsesformænd er 97,5 % mænd og kun 2,5 % kvinder.
  Fremme af ligestilling i beslutningstagningen er én af målsætningerne i det kvindecharter, som José Manuel Barroso og kommissær Viviane Reding tog initiativ til i marts 2010. Kommissionen fulgte senere op på chartret ved i september 2010 at vedtage en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd for de kommende fem år, som indebærer, at der skal ses på, hvordan man med målrettede foranstaltninger kan få flere kvinder ind i topposter, hvor de økonomiske beslutninger træffes.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/08/2014  |Til toppen