Sti

Ballade-ombrust fødselsdagsbarn
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/06/2012

Det står i øjeblikket betydelig blæst om Schengen-samarbejdet, som i dag fylder 27 år. Forud for fødselsdagen skulle aftalen nemlig opdateres med to tillægsbestemmelser - én om hvornår og under hvilke betingelser midlertidig grænsekontrol kan genindføres - og en anden om et system med regelmæssig evaluering og kontrol af grænsekontrollen ved EU's ydre grænser. Kommissionen havde i sit udspil foreslået, at de to retsakter skulle udformes således, at sagerne fra at være et rent anliggende for medlemsstaterne skulle overgå til at være en EU-baseret mekanisme, hvor Kommissionen skulle udføre de regelmæssige kontroller og med Parlamentet som medlovgiver.

  EU´s justitsministre besluttede pdf - 143 KB [143 KB] imidlertid den 7. juni at ændre retsgrundlaget for reglerne om evaluering af Schengen fra artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til artikel 70. Dette ændrer Europa-Parlamentets rolle, da beslutningerne så alligevel ikke træffes efter den fælles beslutningsprocedure. Og da Parlamentet og Kommissionen således ikke er i stand til at udøve den tilsynsrolle, som de oprindeligt var tiltænkt, frygter man nu at medlemslandene vil være i stand til at ignorere deres bekymringer. Beslutningen i Rådet blev i øvrigt truffet, mens forhandlingerne med de andre institutioner stadig var i gang.

  Kommissionen fastholder sit synspunkt om, at det er artikel 77 i TEF vedrørende politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring (og ikke artikel 70 om evaluering af myndighedernes implementering af politikker), som er den korrekte og nødvendige hjemmel for ændringsforslagene til Schengen. For at bibeholde Schengen som et område uden grænsekontrol bliver EU nødt til at etablere en evaluerings- og kontrolmekanisme med rigtige "tænder" i form af bindende konsekvenser i tilfælde af uheldige undersøgelsesresultater samt med en mekanisme, som sikrer at problemer vil blive løst på et tidligt stadie. Herudover er det Kommissionens opfattelse, at Europa-Parlamentet skal være involveret som medlovgiver for at øge mekanismens legitimitet.

  Baggrund
  Baggrunden er, at Kommissionen i september 2011 fremsatte 2 ændringsforslag til Schengen. Det første forslog et revideret system med regelmæssig evaluering og kontrol af, hvordan Schengen fungerer på europæisk niveau, foretaget af Kommissionen, medlemslandene og diverse agenturer. Det ville forbedre det nuværende system, hvor evalueringen foretages af medlemslandene selv, som ofte tøver med at kritisere hinanden. Forslaget havde en hjemmel, som gav mulighed for at Kommissionen kunne udstikke bindende anbefalinger til de medlemslande, hvor alvorlige mangler blev opdaget. Medlemslandene ville være ansvarlige for at udbedre problemet, Kommissionen for evalueringen og Parlamentet ville være medinddraget.

  Det andet forslag vedrørte spørgsmålet om, hvornår og under hvilke betingelser grænsekontrol kan indføres, såsom under store planlagte begivenheder, ved øget risiko for terrorangreb eller endog - som en sidste udvej – en midlertidig genindførelse af grænsekontrollen i tilfælde af betydelige og længerevarende grænseproblemer. For at undgå misbrug mener Kommissionen ikke, at en sådan beslutning bør kunne træffes af medlemslandet selv men i stedet bør træffes kollektivt af Kommissionen og medlemslandene. 
  Men den 7. juni 2012 vedtog de europæiske regeringsledere enstemmigt at bibeholde det nuværende Schengen system med ganske få ændringer. Kommissionen er imod denne beslutning, fordi det giver et på alle måder svagere system, som hverken styrker eller beskytter Schengen. Medlemslandenes beslutning har også forårsaget en ophedet debat i Europa-Parlamentet.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/06/2012  |Til toppen