Sti

Reform af EU's regler for databeskyttelse
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/01/2012

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en række forslag, som skal ajourføre og modernisere databeskyttelsesdirektivet fra 1995 med henblik på at sikre beskyttelsen af personoplysninger i fremtiden. Forslagene skal styrke den enkeltes rettigheder, styrke EU's indre marked, sikre høj databeskyttelse på alle områder (herunder politimæssigt og strafferetsligt samarbejde) samt sikre håndhævelse af reglerne og indførelse af globale normer for databeskyttelse.

  Kommissionen foreslår:

  • Et fælles regelsæt for databeskyttelse, der gælder i hele EU. Unødvendige administrative byrder, som f.eks. anmeldelseskrav for virksomheder, vil blive fjernet. Det vil spare erhvervslivet for omkring 2,3 mia. EUR om året.
  • I stedet for den nuværende forpligtelse til at anmelde alle databeskyttelsesaktiviteter til tilsynsførende for databeskyttelse – et krav, der har ført til unødvendigt papirarbejde, og som koster erhvervslivet 130 mio. EUR om året, pålægger forordningen dem, der behandler personoplysninger, et øget ansvar og en øget ansvarlighed.
  • F.eks. vil virksomheder og organisationer skulle underrette den nationale tilsynsmyndighed om alvorlige brud på datasikkerheden så hurtigt som muligt (helst inden for 24 timer).
  • Organisationer vil kun skulle have kontakt med en national databeskyttelsesmyndighed i det EU-land, hvor de har deres hjemsted. På samme måde kan borgerne henvende sig til databeskyttelsesmyndigheden i deres hjemland, selv når deres oplysninger behandles af en virksomhed, som er etableret uden for EU. Når der kræves samtykke, for at oplysningerne kan behandles, foreskrives det, at dette samtykke skal gives udtrykkeligt og ikke blot tages for givet.
  • Borgerne får lettere adgang til deres egne oplysninger og vil lettere kunne overføre personoplysninger fra en tjenesteudbyder til en anden (retten til dataportabilitet). Det vil forbedre konkurrencen blandt tjenester.
  • En "ret til at blive glemt" vil hjælpe borgerne med at takle risikoen ved at afgive personoplysninger på internettet, idet borgerne vil kunne slette deres oplysninger, hvis der ikke er legitime grunde til at bevare dem.
  • EU-reglerne skal finde anvendelse, hvis personoplysninger behandles i udlandet af virksomheder, som er aktive på EU-markedet og tilbyder deres tjenester til EU-borgere.
  • De uafhængige nationale databeskyttelsesmyndigheder vil blive styrket, så de får bedre mulighed for at håndhæve EU-reglerne i de respektive lande. De vil få beføjelser til at pålægge bøder, hvis en virksomhed overtræder EU's databeskyttelsesregler. Det kan medføre bøder på op til 1 mio. EUR eller op til 2 % af virksomhedens samlede årlige omsætning.

  Et nyt direktiv vil sikre, at de generelle principper og regler for databeskyttelse anvendes inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager. Reglerne vil gælde for både nationale og tværnationale dataoverførsler

  Baggrund:

  Den 4. november 2010 fremlagde Kommissionen en strategi om styrkelse af EU's databeskyttelsesregler . Målet er at beskytte den enkeltes data på alle områder, også med hensyn til retshåndhævelse, og samtidig mindske virksomhedernes administrative byrde samt sikre fri udveksling af data inden EU. Kommissionen indkaldte kommentarer til sine forslag og gennemførte også en særskilt offentlig høring om revision af databeskyttelsesdirektivet fra 1995.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 27/01/2012  |Til toppen