Sti

Migration og mobilitet i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/11/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt en meddelelse om den fremtidige udvikling af en samlet europæisk tilgang til migration i forhold til tredjelande.

Samtidigt har Kommissionen i dag søsat et nyt websted med praktisk information til fremmede statsborgere, der ønsker at flytte til EU.

  Mere om tilgangen til migration:

  En ny tilgang vil gøre det muligt for EU forholde sig mere effektivt til den øgede migration og de nye migrationsstrømme. Det er vigtigt at omsætte EU's strategiske målsætninger til konkrete forslag til en struktureret dialog og samarbejde, især med naboerne i syd og øst og med Afrika, kandidatlandene og andre partnere.

  Baggrund

  • Indvandring står øverst på EU's politiske dagsorden. Det arabiske forår og udviklingen i det sydlige Middelhavsområde i 2011 understreger yderligere behovet for en sammenhængende og bredtfavnende migrationspolitik i EU.
  • Globalisering og befolkningsmæssige og sociale ændringer påvirker alle lande, også inden for EU. Der findes allerede en stærk dialog og et tæt samarbejde om migrationsspørgsmål mellem EU og andre lande, men det kan og bør forstærkes yderligere.
  • EU og dets partnerlande kan begge nyde fordel af lovlig indvandring og mobilitet.
  • Der er behov for effektiv grænsekontrol for at mindske den ulovlige indvandring, og ofre for menneskehandel bør beskyttes bedre.
  • EU bør også udvise solidaritet med flygtninge og fordrevne personer og arbejde sammen med ikke-EU-lande, så de kan få fuld international beskyttelse.
  • Indvandring kan fremme økonomisk udvikling i de fattigere lande. EU og dets partere bør arbejde sammen om at sikre, at disse lande får mest muligt ud af de penge, indvandrere sender tilbage til hjemlandet, samt af overførslen af knowhow og innovation.

  Hvad går forslaget ud på?

  • Kommissionen foreslår en ny konsolideret og mere strategisk politisk ramme for EU's eksterne migrationspolitik – en "samlet strategi for migration og mobilitet". Forslagene bygger på en omfattende offentlig høring i første halvdel af 2011.
  • Den nye samlede strategi vil hjælpe med at sikre, at migrationspolitikken er på linje med andre EU-politikker – særligt hvad angår udenrigsanliggender, udviklingssamarbejde, visa, uddannelse og beskæftigelse.
  • Strategidokumentet giver konkrete forslag om at strømline EU's mange dialog- og samarbejdsprocesser, så de kan implementeres mere effektivt, samt om at forbedre informationsudveksling og samordning inden for EU – mellem nationale myndigheder,

  Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

  • EU skal yde omfattende støtte til at øge kapaciteten inden for migrationsstyring. EU skal i vid udstrækning forsøge at iværksætte mobilitetspartnerskaber og fælles programmer for migration og mobilitet med partnere i EU's nabolande og længere ude i verden. Inden for disse rammer for migration og mobilitet skal der oprettes ressourcecentre.

  Hvem vil forslaget gavne og hvordan?

  • Myndigheder i EU-landene – mere effektiv dialog og tættere samarbejde mellem partnere fra ikke-EU-lande vil støtte indvandringen og tilknyttede politikker.
  • Ikke-EU-lande – den nye strategi vil gavne deres interesser, da deres borgere vil kunne tage opsparing, investeringer og nye kompetencer med hjem.
  • Indvandrere – en indvandrerfokuseret strategi vil adressere de berørte personers forhåbninger og problemer.

  Hvordan kommer det til at fungere?

  Kommissionen stiller forslag om nye politiske værktøjer, der kan anvendes straks. Hver andet år skal en strategirapport måle fremskridtet og informere offentligheden om udviklingen på området.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 24/11/2011  |Til toppen