Sti

Fælles EU-politik på det strafferetlige område
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/09/2011

Foto©thinkstockphotos/AbleStock

Foto©thinkstockphotos/AbleStock

Falskmøntneri, miljøsvineri, smugleri, insiderhandel og kursmanipulation, mærkevareforfalskning, overfiskning af fælles farvande… Stadig mere af den kriminalitet som begås i Europa har grænseoverskridende konsekvenser. Og her er det vigtigt, at de kriminelle ikke kan krybe i ly bag grænser eller udnytte forskellene mellem de nationale retssystemer. Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, har EU fået et sæt rammer som gør det nemmere at vedtage og håndhæve strafferetlige regler på områder som vedrører gennemførelsen af EU-politikken. Derfor tager Kommissionen i dag hul på debatten om at udvikle en fælles politik på det strafferetlige område.

  I meddelelsen "På vej mod en EU-politik på det strafferetlige område", skitserer Kommissionen, hvordan EU og medlemsstaterne kan samarbejde om indførelsen af en sammenhængende og konsekvent kriminalpolitik på EU-plan.

  De vigtigste ledende principper er følgende:

  • Strafferetten skal altid være et redskab, der benyttes som en sidste udvej
  • Strafferetlige sanktioner skal være forbeholdt særligt grove lovovertrædelser
  • Strafferetlige foranstaltninger er følsomme i relation til grundlæggende rettigheder – al ny lovgivning på dette område må vedtages under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder, som garanteres i EU's charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Konvention om Beskyttelse af Menneskerettigheder
  • Enhver beslutning om, hvilken form for strafferetlig foranstaltning eller sanktion der skal vedtages, må træffes på grundlag af klart dokumenterede fakta og overholdelse af subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne.
  • Der er én meget væsentligt forskel mellem de strafferetlige foranstaltninger, Europa-Parlamentet og Rådet vedtager på EU-plan, og de nationale straffelovgivninger – EU-foranstaltningerne kan ikke pålægge enkeltpersoner direkte forpligtelser. EU-lovgivning om strafferet kan kun afføde sanktioner for enkeltpersoner, når et nationalt parlament har gennemført denne lovgivning i national ret. Derfor ser Europa-Kommissionen det som en absolut nødvendighed, at de nationale parlamenter inddrages i hele lovgivningsprocessen på dette område.

  Danmark bliver i medfør af retsforbeholdet ikke umiddelbart omfattet af de nye tiltag.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 21/09/2011  |Til toppen