Sti

Schengen: Stram styring af kontrollen ved EU's ydre grænser skal sikre fortsat fri bevægelighed
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

16/09/2011

Kommissionen foreslår Schengen-samarbejdet styrket gennem en strammere styring af kontrollen ved EU's ydre grænser, kombineret med nye beslutningsprocedurer for, hvornår landene undtagelsesvis og midlertidigt kan indføre kontrol ved de indre grænser. Schengen området er indrettet sådan, at de forskellige medlemslande hver kontrollerer deres del af de ydre grænser på vegne af de andre lande. Landene må derfor indbyrdes kunne stole på hinanden.

  Hvis grænsekontrollen i et land gentagne gange viser sig at have alvorlige mangler, så vil landet i første omgang blive tilbudt assistance til at gennemføre grænsekontrollen, og hjælper det ikke, vil de øvrige lande kunne iværksætte en sikkerhedsmekanisme, der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser op mod landet.
  Ændringerne kommer på opfordring fra stats- og regeringscheferne i det Europæiske Råd og i erkendelse af at tingene hænger sammen: Hvis landene ikke har tillid til, at der gennemføres en effektiv kontrol ved de ydre grænser, så begynder de indbyrdes at mistro hinanden og at sætte spørgsmålstegn ved værdien af et sammenhængende Schengen-område med fri bevægelighed. Presset for genindførelse af kontrol ved de indre grænser stiger i så fald -  til stor skade for almindelige mennesker og virksomhederne. Fri bevægelig henover grænserne i Europa er den frihed europæerne sætte mest pris på ved EU-samarbejdet, og den har også stor økonomisk betydning. Værdien af den øgede mobilitet i et stort område uden indre grænser skønnes at have 'boosted' de 25 landes økonomier med mange milliarder euro tilsammen.

  Bedre styring

  Det nuværende system med gensidige check ('peer review') af landenes grænsekontrol virker ikke særligt effektivt. I stedet skal Kommissions-ledede teams med deltagere fra medlemslandene og fra grænseagenturet Fontex have mulighed for at foretage anmeldte og uanmeldte inspektioner af grænsekontrollen ved de ydre grænser.
  Hvis grænsekontrollen i et land gentagne gange viser sig at have alvorlige mangler, så vil landet i første omgang blive tilbudt assistance til at gennemføre grænsekontrollen, og hjælper det ikke, vil de øvrige lande kunne iværksætte en sikkerhedsmekanisme der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser op mod landet.

  Nye beslutningsgange

  Schengenlandene vil desuden ved pludseligt indtræffende omstændigheder som terrorangreb eller lignende kunne genindføre egen grænsekontrol i op til fem dage. Forlængelse udover de fem dage vil kræve en Kommissionsbeslutning med opbakning fra et kvalificeret flertal af medlemslandene.

  Ved planlagte begivenheder, såsom topmøder hvor der forventes voldelige demonstrationer, eller fodboldkampe, der kunne tænkes at tiltrække hooligans, skal landene have forhåndsgodkendelse fra kredsen af Schengenlande for genindførelse af midlertidig grænsekontrol. Det vil altså også kræve en Kommissionsbeslutning med opbakning fra et kvalificeret flertal af medlemslandene.

  Baggrund:

  Schengen samarbejdet ligner den kendte nordiske pasunion, men indbefatter hele 25 lande og giver fri bevægelighed henover grænser for 400.000 mennesker i disse lande.
  Det fælles Schengen-visum giver forretningsfolk og turister adgang til hele Schengenområdet i op til 3 måneder.

  Danmark deltager i Schengen-samarbejdet på en lidt anden måde end de øvrige EU-lande, nemlig ved en international aftale. Danmark deltager i forhandlingerne om ændringer til Schengen-regelsættet, men kan ikke stemme ved afstemninger om regelsættet. Efter en evt. EU-vedtagelse kan Danmark inden 6 måneder vælge at tilslutte sig eller ej. EØS-landene Norge og Island vil normalt også vælge at tilslutte sig ændringer i Schengen-reglerne, men er ikke med til forhandlingerne i Rådet.

  For en god ordens skyld skal det understreges at grænsekontrol i Schengen-forstand er noget andet end punktvis toldkontrol, som landene selv kan iværksætte efter behov - så længe reglerne for Det Indre Marked og varernes fri bevægelighed overholdes.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/09/2011  |Til toppen