Sti

Fri bevægelighed i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/08/2011

Kommissionen lægger en særlig indsats i at sikre, at EU-reglerne om den fri bevægelighed reelt følges i alle EU-medlemsstaterne. Derfor er Kommissionen fast indstillet på at tackle problemerne med medlemsstaternes gennemførelse af EU-direktivet om fri bevægelighed fra 2004, så EU-borgerne fuldt ud kan nyde deres rettigheder.
Flere begivenheder sidste sommer viste, at der var store problemer med overholdelsen af de retlige og grundlæggende garantier i direktivet om fri bevægelighed. Kommissionen skred derfor til handling for at sikre, at alle 27 medlemsstater fuldt ud overholder EU's regler om fri bevægelighed.

  Den fri bevægelighed for personer mellem EU-medlemsstaterne er et af de mest markante fremskridt i de seneste 60 års europæiske integration. Den giver store fordele til EU-borgerne, medlemsstaterne og den europæiske økonomi som helhed. De europæiske borgere nyder godt af den frie bevægelighed hver eneste dag. De tilbringer hvert år 1,25 mia. dage som turister inden for EU. En nylig undersøgelse har vist, at for 48 % af de europæiske borgere er retten til frit at bevæge sig og bosætte sig inden for EU den vigtigste borgerrettighed

  Baggrund

  Status for gennemførelsen af EU-direktivet om fri bevægelighed:

  Ved udgangen af 2010 har Portugal og Finland i bilaterale diskussioner behandlet de spørgsmål, som Kommissionen har rejst, og de er fremkommet med tilstrækkeligt afklaringer af forholdene eller har vedtaget lovgivning, der sikrer overholdelse af direktivet. 14 medlemsstater bl.a Danmark,  har siden forelagt forslag til lovgivningsmæssige ændringer, herunder præcise tidsplaner for hurtig vedtagelse og ikrafttræden af disse med henblik på at sikre fuld overholdelse af direktivet om fri bevægelighed. Kommissionen undersøger stadig disse forslag samt Danmarks og Nederlandenes udkast til ændring af lovgivningen for at sikre, at EU-retten overholdes fuldt ud. Med hensyn til uløste problemer i de andre medlemsstater er der i perioden fra marts til juni 2011 indledt overtrædelsesprocedurer mod 10 lande. Situationen med hensyn til den fri bevægelighed i Belgien er ved at blive analyseret af Kommissionen.

  Hovedproblemerne i forbindelse med en mangelfuld eller fejlagtig gennemførelse af direktivet vedrører tre vigtige forhold: indrejse og ophold for familiemedlemmer, herunder partnere, udstedelse af visa og opholdstilladelse til familiemedlemmer med tredjelands statsborgerskab og beskyttelsesforanstaltninger mod udvisning.

  De næste skridt

  Kommissionen vil nøje følge handlingerne i de lande, der har udtrykt, at de vil ændre deres lovgivning. I 2012 vil Kommissionen vurdere gennemførelsen af direktivet i alle medlemsstaterne. Dette vil give materiale til en rapport i 2013 om direktivet om fri bevægelighed, der vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 25/08/2011  |Til toppen