Sti

Styrket dansk grænsekontrol vækker fortsat bekymring – Kommissionen øger nu overvågningen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/07/2011

Den 14. juli besøgte en gruppe eksperter fra Europa-Kommissionen Danmark for at kigge nærmere på hvordan den styrkede grænsekontrol fungerer i praksis. Besøget er et led i den igangværende dialog med de danske myndigheder om implementeringen af de nye tiltag. Kommissionens eksperter havde først en række møder med de relevante danske myndigheder i København og besøgte så grænserne mod Sverige og Tyskland. I en foreløbig vurdering fra eksperterne lyder det, at det ikke var muligt at få svar på hvad det er der retfærdiggør en øget kontrol ved grænserne. I særdeleshed hæfter eksperterne sig ved at den risikovurdering som  ligger til grund for skærpelsen af kontrollen synes utilstrækkelig, samt at toldere ikke har modtaget klare instrukser om hvordan kontrollerne skal foregå. Der synes heller ikke at være iværksat en struktur for indrapportering af antallet og resultaterne af den intensiverede kontrol.

  EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, som koordinerer de i Kommissionen involverede tjenester, er fortsat bekymret over situationen. "Desværre gav dette besøg ikke udtømmende svar på vores spørgsmål. Vi er fortsat bekymrede for om den styrkede danske grænsekontrol er forenelig med traktatens bestemmelser, herunder med Schengen-reglerne. Det påhviler Danmark at bevise at situationen er så alvorlig at det retfærdiggør at man indfører kontroller, som kan komme til at påvirke den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer ved de indre grænser mod Tyskland og Sverige. Vi har allerede sendt ét brev til de danske myndigheder for at få yderligere klarhed over situationen. Resultatet af ekspertmissionen nødvendiggør nu en endnu tættere dialog med de danske myndigheder, samt at vi etablerer et nøjagtigt overvågningssystem, baseret på løbende  indberetninger fra de danske myndigheder. Man kan heller ikke udelukke at det bliver nødvendigt at foretage yderligere besøg. Kommissionen vil ikke tøve med  at benytte sig af ethvert af sine til rådighedstående midler for at garantere den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer og sikre at EU-retten respekteres".

  Baggrund:

  Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtrykte i et brev af 13. maj til den danske regering alvorlig bekymring omkring de danske forslag til grænsekontrol.
  Kommissionens bekymringer vedrørte ikke kun paskontrol, men også traktaternes bestemmelser om fri bevægelighed for varer, tjenester og personer samt Schengen-reglerne.

  Der har sidenhen været hyppige og konstruktive kontakter mellem Kommissionens tjenestegrene og Danmark på forskellige niveauer. Danmark har forsikret Kommissionen om, at Danmark ikke har til hensigt at overtræde EU-lovgivningen, og at man er rede til at samarbejde med Kommissionen.

  Kommissionen har imidlertid anmodet om uddybende forklaringer om en række forhold. Kommissionen ønsker at få oplyst, hvorledes de danske myndigheder vil udføre grænsekontrol, så Kommissionen kan vurdere, om en sådan kontrol vil være i overensstemmelse med EU-reglerne om fri bevægelighed for varer, tjenester og personer.

  Kommissionen modtog den 8. juni en række supplerende oplysninger fra Danmark. Kommissionen vil nøje granske disse oplysninger og vurdere, om de er fyldestgørende. Kommissionen vil eventuelt anmode Danmark om yderligere oplysninger.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/07/2011  |Til toppen