Sti

EU-system til sporing af finansiering af terrorisme
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/07/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har netop vedtaget en meddelelse om forskellige muligheder for oprettelse af et EU-system til sporing af finansiering af terrorisme. Der er tale om et spørgsmål af stor politisk betydning, som indebærer en række komplicerede juridiske og tekniske overvejelser. Meddelelsen skal derfor danne grundlag for en drøftelse med Europa-Parlamentet og Rådet om de bedste løsninger, inden Kommissionen fremlægger konkrete forslag.

  Kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, erklærede i den forbindelse: "Efter indgåelsen af TFTP-aftalen mellem EU og USA har Europa-Parlamentet og Rådet anmodet Kommissionen om at finde en europæisk løsning til udtræk af de ønskede data på europæisk område. Den meddelelse, der offentliggøres i dag, beskriver forskellige foreliggende løsningsmuligheder og skal sætte gang i en debat om mulige fremtidige forslag. Eftersom disse kommende forslag fuldt ud vil skulle være i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og navnlig sikre et højt databeskyttelsesniveau, vil jeg være meget opmærksom på nødvendigheden og proportionaliteten af foranstaltninger, der måtte blive foreslået".

  Et europæisk TFTS bør have to hovedmål. Systemet skal for det første bidrage til at begrænse omfanget af personoplysninger, der overføres til USA. Det skal for det andet bidrage mærkbart til bestræbelserne på at afskære terroristerne fra adgang til finansiering og materiel, og det skal anvendes til at overvåge deres transaktioner.

  Meddelelsen angiver tydeligt, hvilke centrale spørgsmål der skal afgøres, inden et sådant system kan etableres. Der er bl.a. tale om behovet for uindskrænket respekt for EU-borgernes grundlæggende rettigheder, databeskyttelse og datasikkerhed, systemets operationelle rækkevidde samt omkostninger.

  Den meddelelse, der fremlægges i dag, redegør for de forskellige muligheder, som på indeværende tidspunkt er under overvejelse, men der peges ikke på én løsning frem for andre. Kommissionen vil nu drøfte disse muligheder i detaljer med Rådet og Europa-Parlamentet, inden der træffes afgørelse om videre skridt, der vil blive taget efter en grundig konsekvensvurdering.

  Baggrund:

  Den 28. juni undertegnede Den Europæiske Union og USA en aftale om registrering og overførsel af finansielle data under programmet til sporing af finansiering af terrorisme.

  Ved samme lejlighed anmodede Rådet Kommissionen om inden 1. august 2011 at fremlægge et forslag til en juridisk og teknisk ramme for registrering af data i EU. Kommissionen har siden arbejdet med at undersøge, hvorledes der kan indføres et EU-system, der kan sikre en mere målrettet overførelse af data til USA og give EU og medlemsstaterne et nyt værktøj i bekæmpelsen af terrorisme og finansiering af terrorisme.

  Meddelelsen er første skridt på vejen mod konkrete forslag.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 13/07/2011  |Til toppen