Sti

Kommissionens eksperter vurderer danske grænseforanstaltninger
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/07/2011

Den europæiske kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, meddelte i går at eksperter fra Europa-Kommissionen vil besøge Danmark den 14. og 15. juli. Denne mission er en del af Kommissionens dialog med de danske myndigheder om gennemførelsen af foranstaltninger til at styrke den interne kontrol ved de danske grænser.

  Kommissær Malmström sagde: ''Kommissionen har været i tæt kontakt med de danske myndigheder i løbet af de seneste uger for at sikre, at dens planer fuldt ud respekterer EU-lovgivningen og ikke bringer den frie bevægelighed i fare. Jeg glæder mig over de danske myndigheders klare tilsagn om at handle i overensstemmelse med EU-reglerne, herunder Schengen-aftalen. De er engageret i en konstruktiv dialog med Kommissionen. Kommissionen er i øjeblikket ved at vurdere alle de oplysninger, som Danmark har forelagt om planerne om at styrke toldkontrollen ved grænserne. Den endelige beslutning om, hvorvidt de danske regler er i overensstemmelse med EU-retten om fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer vil også afhænge af, hvordan de er omsat i praksis. Dette er grunden til at Kommissionen, efter aftale med de danske myndigheder, sender eksperter til Danmark i morgen for at vurdere, hvordan foranstaltningerne er blevet gennemført. Fuld overholdelse af EU-reglerne - der giver EU-borgere og virksomheder ret til at bevæge sig frit - vil blive sikret gennem fortsat overvågning og dialog med Danmark".

  Uden på nogen måde at foruddiskontere resultaterne af missionen forbeholder Kommissionen sig ret til at benytte sig af sine beføjelser i henhold til traktaterne for at modvirke en eventuel overtrædelse af EU-retten.

  Baggrund:

  Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtrykte i et brev af 13. maj til den danske regering alvorlig bekymring omkring de danske forslag til grænsekontrol.
  Kommissionens bekymringer vedrørte ikke kun paskontrol, men også traktaternes bestemmelser om fri bevægelighed for varer, tjenester og personer samt Schengen-reglerne.

  Der har sidenhen været hyppige og konstruktive kontakter mellem Kommissionens tjenestegrene og Danmark på forskellige niveauer. Danmark har forsikret Kommissionen om, at Danmark ikke har til hensigt at overtræde EU-lovgivningen, og at man er rede til at samarbejde med Kommissionen.

  Kommissionen har imidlertid anmodet om uddybende forklaringer om en række forhold. Kommissionen ønsker at få oplyst, hvorledes de danske myndigheder vil udføre grænsekontrol, så Kommissionen kan vurdere, om en sådan kontrol vil være i overensstemmelse med EU-reglerne om fri bevægelighed for varer, tjenester og personer.

  Kommissionen modtog den 8. juni en række supplerende oplysninger fra Danmark. Kommissionen vil nøje granske disse oplysninger og vurdere, om de er fyldestgørende. Kommissionen vil eventuelt anmode Danmark om yderligere oplysninger.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/07/2011  |Til toppen