Sti

Medlemslande kan få mere ud af den europæiske arrestordre
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/04/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Siden 2004 har medlemslandene kunnet benytte sig af den europæiske arrestordre til at sikre sig at kriminelle, der tager til et andet EU-land ikke kan slippe så let. Kommissionen har netop offentliggjort en rapport om anvendelsen af arrestordren fra 2007-2009, der viser, at den europæiske arrestordre har virket efter hensigten, men slet ikke er blevet anvendt i det omfang, som man kunne ønske. Medlemslandene skal blive bedre til at bekæmpe kriminalitet ved at gøre korrekt brug af arrestordren.

  EU-borgere har ret til at rejse frit inden for EU i forbindelse med arbejde, studier og ferie. De åbne grænser må dog ikke give kriminelle mulighed for at unddrage sig retsforfølgelse ved blot at rejse til en anden medlemsstat. Den europæiske arrestordre – som trådte i kraft i 2004 – er et effektivt redskab, når personer, der er mistænkt for at have begået en strafbar handling, skal udleveres fra ét EU-land til et andet, og den sikrer, at kriminelle ikke kan skjule sig noget sted i EU. Adskillige personer, der har været mistænkt for narkotikasmugling, mord og seksualforbrydelser mod børn, er eksempelvis blevet bragt tilbage til Det Forenede Kongerige fra Spanien, takket være denne ordning. Der er mange succeshistorier, men det fremgår af en rapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, at EU-medlemsstaterne kan forbedre ordningens anvendelse – som bygger på gensidig tillid mellem de nationale retssystemer. Når medlemsstaterne anvender den europæiske arrestordre, bør de tage passende hensyn til grundlæggende rettigheder og det reelle behov for udlevering i hvert enkelt tilfælde.

  "Den europæiske arrestordre er et vigtigt redskab til at fange kriminelle, men medlemsstaterne skal sørge for at anvende det korrekt", siger næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "De nationale regeringer er nødt til at opbygge tillid mellem deres retssystemer, så den europæiske arrestordre kan fungere endnu mere effektivt. Europæiske arrestordrer bør i lyset af deres store indvirkning på grundlæggende rettigheder ikke automatisk udstedes i forbindelse med lovovertrædelser, der ikke er særligt alvorlige, f.eks. cykeltyveri."

  Kommissionens rapport ser på, hvordan medlemsstaterne har anvendt den europæiske arrestordre siden 2007, og gør foreløbig status over den. Medlemsstaterne har mellem 2005 og 2009 udstedt 54 689 europæiske arrestordrer, som har ført til overgivelsen af 11 630 mistænkte. Arrestordren har i samme periode haft en effektiv virkning, idet den har sikret en hurtigere overgivelse af mistænkte personer mellem EU-landene, men Kommissionen erkender samtidig, at arrestordrens anvendelse kan forbedres. I rapporten fremhæves det, at bekymringer for respekten for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne og en mulig overdreven brug i sager, der ikke er særligt alvorlige, kan stå i vejen for en effektiv anvendelse af den europæiske arrestordre.

  Blandt de personer, som er blevet overgivet takket være en europæisk arrestordre, har der været en bombemand fra London, som blev tilbageholdt i Italien, en tysk massemorder, som blev fundet i Spanien, en formodet narkotikasmugler fra Malta, som blev udleveret fra Det Forenede Kongerige, en bande væbnede røvere, som var eftersøgt af Italien og senere blev anholdt i seks forskellige EU-lande, og for ganske nylig blev et stort kriminelt netværk, der stod bag tyverier af gods langs motorvejene, optrevlet i fem lande.

  Dette er Kommissionens tredje rapport siden den europæiske arrestordre blev indført som en ordning for udlevering mellem medlemsstaterne i januar 2004.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 13/04/2011  |Til toppen