Sti

Domstolens dom i sag C-34/09 - Ruiz Zambrano
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/03/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Sagen handler om columbianeren Ruiz Zambrano, som rejste til Belgien, hvor han søgte asyl. Mens asylansøgningen blev behandlet af de belgiske myndigheder, fødte Zambranos kone – der ligeledes er fra Columbia - to børn. Børnene blev belgiske statsborgere - og dermed altså unionsborgere.

I sin dom siger EU-Domstolen at en medlemsstat ikke må nægte en tredjelandsstatsborger, som forsørger sine små børn, der er unionsborgere, ophold i den medlemsstat, hvori de er bosat og er statsborgere. Man må heller ikke nægte vedkommende en arbejdstilladelse, for hvis ikke forældrene kan forsørge deres unionsborgerbørn, så fratager man reelt disse børn den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, der er tilknyttet statussen som unionsborger.

    Læs mere

    Seneste

    Flere
    Seneste opdatering: 10/03/2011  |Til toppen