Sti

Brugen af passageroplysninger i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/02/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget et forslag til direktiv om anvendelse af passageroplysninger i EU. Passageroplysninger registreres elektronisk af luftfartsselskaber og rejsebureauer ved reservationer. Formålet med direktivet er at harmonisere brugen af passageroplysninger i EU og styrke databeskyttelsen og andre grundlæggende rettigheder.

  Kommissionen´s forslag vil give lufthavnspoliti og efterforskningsenheder et nyt, effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og terror.

  Flypassagerlister fra flyvninger ind og ud af EU skal ifølge forslaget videregives til de nationale politimyndigheder, som til efterforskningsformål vil kunne udveksle oplysninger fra listerne i 30 dage. Derefter anomymiseres data og de kan kun blive genskabt på retsanmodning. Efter 5 år slettes oplysningerne helt.

  Amerikanske erfaringer, bl.a. i forbindelse med narkosmugling og med anholdelsen i sagen om den fejlslagne terrorbombning på Times Square i maj 2010, viser at flypassagerlister er meget nyttige instrumenter i en efterforskning.

  Forhandlingerne om forslaget i Rådet og Europaparlamentet forventes at tage op til to år.
  Danmark vil pga. sit retsforbehold ikke deltage i denne fremtidige gren af politisamarbejdet i EU. Danmark er ellers et af de lande som allerede har opbygget et PNR (Passenger Name Record) system og Kommmissionen har bl.a. skelet til det danske system ved udarbejdelse af forslaget.

  Baggrund:

  Oprindelig var der tale om et forslag til en rammebeslutning baseret på den tidligere tredje søjle. Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev forslaget genfremsat i overensstemmelse med de nye traktatregler. Kommissionen har bekræftet, at den vil gå videre med sin handlingsplan for gennemførelse af Stockholm-programmet og med sin meddelelse om en intern sikkerhedsstrategi for EU.

  Læs mere

  • Pressemeddelelse

  • Forslag til direktiv om anvendelsen af passageroplysninger for at hindre og opdage terroristvirksomhed og alvorlig kriminalitet og for at efterforske og strafforfølge på området - KOM(2011)32 pdf - 150 KB [150 KB] English (en)

  • Baggrundsmemo

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 03/02/2011  |Til toppen