Sti

Ny strategi skal sikre overholdelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/10/2010

Foto©Comstock/Thinkstock

Foto©Comstock/Thinkstock

Kommissionen hari dag vedtaget en strategi der skal sikre, at EU’s charter om grundlæggende rettigheder bliver gennemført effektivt. Kommissionen vil blandt andet kontrollere, at alle EU-love er i overensstemmelse med chartret på hvert eneste stadium af lovgivningsprocessen - fra begyndelsen under det forberedende arbejde i Kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af udkast til love og siden ved deres anvendelse i EU’s medlemsstater. Og så vil man sørge for at borgerne bliver bedre informeret om, hvor de henvende sig om brud på deres rettigheder - og hvilken type sager, der falder ind under chateret og EU's kompetence.  

 

  Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev EU’s charter om grundlæggende rettigheder juridisk bindende for EU’s institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. I chartret er nedfældet alle de rettigheder, man finder i den europæiske menneskerettighedskonvention samt andre rettigheder og principper, der følger af EU-medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, EU-Domstolens retspraksis og andre internationale instrumenter. Chartret er en meget moderne kodificering og omfatter en "tredje generation" af grundlæggende rettigheder, såsom databeskyttelse, sikring af bioetik og åbenhed i forvaltningen.

  I strategien redegør Kommissionen for, hvilke skridt den kan tage for at sikre, at EU opfører sig eksemplarisk med hensyn til grundlæggende rettigheder og for at forbedre offentlighedens forståelse af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i Europa.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen