Sti

Standarder for udveksling af passageroplysninger med lande uden for EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/09/2010

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om ensartet fremgangsmåde vedrørende overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR) til tredjelande samt 3 henstillinger om overførsel af passagerlisteoplysninger mellem EU og USA, Australien og Canada.

 

  Baggrund

  I forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme og grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter bruger flere og flere lande uden for EU passagerlisteoplysninger (PNR). Det er de oplysninger, passagerne opgiver, når de bestiller en flybillet.

  Disse oplysninger kan anvendes af de retshåndhævende myndigheder (politi, anti-terrorgrupper osv.) til at efterforske tidligere forbrydelser og forebygge nye samt til at foretage risikoanalyser.

  Der findes på nuværende tidspunkt forskellige ordninger til at videregive PNR-oplysninger til de ikke-EU-lande, EU har PNR-aftaler med. Med det stigende antal lande, der anmoder om disse oplysninger, er der en risiko for, at de mange forskellige ordninger får en negativ indvirkning på:

  • retssikkerheden

  • beskyttelse af personoplysninger

  • luftfartselskabernes omkostninger.

  EU er også ved at genforhandle sine PNR-aftaler med USA, Canada og Australien.

  Hvad går forslagene ud på?

  EU har udarbejdet standarder for en ensartet tilgang til forhandling af fremtidige aftaler. Kommissionen vil genforhandle PNR-aftalerne med USA, Canada og Australien i henhold til disse standarder.

  Hvem vil forslaget gavne og hvordan?

  • Ensartede standarder vil gavne alle, der rejser med fly fra EU til ikke-EU-lande, der anmoder om PNR-oplysninger.

  • Bedre beskyttelse af passagerernes personoplysninger.

  • Forudgående fremsendelse af oplysningerne vil gøre sikkerhedskontrollen mere effektiv, så passagererne ikke skal stå i kø så længe i lufthavnen.

  • Én samlet ramme vil strømline luftfartsselskabernes forpligtelser og mindske deres omkostninger.

  Hvorfor på EU-plan?

  PNR-oplysninger, der sendes fra EU til lande uden for EU, indhentes fra de forskellige EU-lande. Det er derfor oplagt at fastsætte regler på dette område på EU-niveau.

  Hvordan kommer det til at fungere?

  Standarderne dækker tre overordnede aspekter:

  1. beskyttelse af personoplysninger – klare regler for, hvordan oplysninger skal videregives og på hvilke betingelser

  2. retningslinjer for videregivelse af oplysninger – for eksempel for, hvor mange gange oplysningerne må videregives, og hvilke sikkerhedshensyn der skal tages

  3. PNR-aftalernes funktion – for eksempel en vurdering af deres gennemførelse.

  Hvornår træder forslaget i kraft?

  Standarderne er allerede trådt i kraft.

  De tre forhandlingsmandater vil blive drøftet med Rådet i efteråret 2010, så forhandlingerne kan indledes hurtigst muligt.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen