Sti

Ret til en retfærdig - og fuldt forståelig - rettergang i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/03/2010

Er man part i en retssag i et andet EU-land, kan uventede barrierer resultere i fejlagtige domsfældelser. Som f.eks. i sagen, hvor en italiensk turist, som var involveret i et færdselsuheld i Sverige, ikke fik lov til at konsultere en italiensk talende advokat, eller hvor den polske mistænkte ikke havde adgang til en oversættelse af det bevismateriale, der blev brugt mod ham i en fransk retssag.Kommissionen har derfor fremsat et lovgivningsforslag, som skal gøre det lettere for folk at udøve deres ret til en retfærdig rettergang overalt i EU, hvor de ikke forstår det sprog, sagen føres på.EU-landene vil blive forpligtet til at sikre mistænkte fuld tolkning og oversættelse.

Lovgivningsforslaget er første skridt i rækken af tiltag, der skal føre til fælles EU-standarder i strafferetlige sager.Det er Lissabontraktaten der gør det muligt at vedtage EU-foranstaltninger, der styrker EU-borgernes rettigheder i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Danmark er grundet sit retlige forbehold ikke omfattet af Kommissionens forslag.

    Læs mere

    Seneste

    Flere
    Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen