Sti

Kommissionen vil styrke EU's grænseagentur
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/02/2010

Kommissionen fremsatte i dag forslag til at styrke EU's grænseforvaltnings­agentur, Frontex. Forslaget omfatter en styrkelse af den retlige ramme for at sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex' aktiviteter og øge Frontex' operative kapacitet til at støtte medlemsstaterne. Det nye forslag medfører, at medlemsstaterne skal stille mere udstyr og mere personale til rådighed for agenturet. Frontex vil kunne være med til at lede grænsepatruljeoperationer sammen med EU-medlemsstater. Det vil desuden kunne yde teknisk bistand til tredjelande og indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande.

  Samarbejdet mellem EU-landene om styring af indvandringen via EU's agentur, Frontex, er ifølgeKommissionens evalueringer og en uafhængig evaluering hidtil blevet begrænset af manglen på ressourcer og en utilstrækkelig koordinering mellem nationale myndigheder. Frontex er et vigtigt redskab for at opretholde et område uden indre grænser og bistå EU-landene med at koordinere grænsepatruljeringen i lufthavne, på land og på havet.

  Dagens forslag vil sikre, at Frontex kan levere de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer inden for rammerne af fælles grænsepatruljer. Det er meningen, at EU-landene skal sikre, at en pulje af udstyr såsom skibe og fly, er til rådighed for agenturet, som også gradvis ville kunne købe sit eget udstyr. Forslaget skal nu drøftes og vedtages af Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet.

  Baggrund

  Frontexblev oprettet i 2005 med henblik på at koordinere EU-medlemsstaternes grænsekontroloperationer ved EU's ydre grænser. Frontex er baseret i Warszawa og har 220 ansatte. Det modtager hvert år 80 mio. EUR fra EU's budget.

  Frontex koordinerer samarbejdet mellem nationale grænsepatruljer, forestår uddannelsen af grænsevagter, centraliserer overvågningsdata fra EU-landene og bistår medlemsstaterne med at gennemføre fælles tilbagesendelsesaktioner.

  På Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 enedes EU-landenes regeringer om en ny arbejdsplanfor EU på området retlige og indre anliggender på grundlag af Kommissionens forslag tidligere på året. EU-landenes regeringer opfordrede på Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 Kommissionen til at fremsætte forslag til forbedringer af Frontex som en del af Stockholmprogrammet.

  Forslaget vil fremgå nedenfor såsnart det foreligger!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen