Sti

Forældre til skolesøgende børns ret til ophold i den medlemsstat hvor barnet går i skole
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/02/2010

Domstolen har i dag afsagt dom i to sager om forældrenes ret til ophold i en medlemsstat, hvor deres børn er under uddannelse, uanset om forældrene opfylder eventuelle forsørgelseskrav. I sag C-310/08 (Ibrahim) pdf - 335 KB [335 KB] fandt Domstolen, at "under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, kan børnene til en statsborger i en medlemsstat, som arbejder eller har arbejdet i værtsmedlemsstaten, og den forælder, som har den faktiske forældremyndighed over dem, i sidstnævnte stat påberåbe sig en opholdsret alene på grundlag af artikel 12 i Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2434/92 af 27. juli 1992, uden at en sådan ret er underlagt en betingelse om, at de råder over tilstrækkelige midler og en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i denne stat".

    I den lignende sag C-480/08 (Teixeira) pdf - 354 KB [354 KB] fandt Domstolen også at "den opholdsret i værtsmedlemsstaten, som tilkommer den forælder, der har den faktiske forældremyndighed over et barn, som udøver sin ret til uddannelse i overensstemmelse med artikel 12 i forordning nr. 1612/68, er ikke underlagt en betingelse om, at denne forælder råder over tilstrækkelige midler, således at vedkommende ikke bliver en byrde for denne medlemsstats sociale system i løbet af den periode, hvor vedkommende har ophold, og at vedkommende er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i denne stat". Samtidig slog Domstolen fast, at denne ret ikke er betinget af at en af barnets forældre på det tidspunkt, hvor barnet påbegyndte sin uddannelse, var beskæftiget som vandrende arbejdstager i nævnte medlemsstat, men at forælderens ret til ophold ophører, når barnet bliver myndigt, medmindre barnet fortsat har behov for denne forælders tilstedeværelse og omsorg for at kunne fortsætte og afslutte sin uddannelse.

    Læs mere

    Seneste

    Flere
    Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen