Sti

Danmark overtræder reglerne for ligestilling af kønnene
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/11/2009

Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Danmark og Det Forenede Kongerige, fordi disse lande ikke i fuldt omfang har gennemført EU-direktivet om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Det er anden fase i traktatbrudsproceduren. De to lande har nu to måneder til at svare.

  I den begrundede udtalelse, der er sendt til Danmark, giver Kommissionen udtryk for sine betænkeligheder ved Ligebehandlingsnævnets rolle og beføjelser, særlig med hensyn til ofrenes adgang til at indgive klager til dette ligestillingsorgan.

  Baggrund

  Traktatbruds procedurer består af tre faser. Første fase er, at medlemsstaten modtager en åbningsskrivelse, som den har to måneder til at svare på. Hvis der skal sikres yderligere overensstemmelse med EU-lovgivningen, sender Kommissionen en begrundet udtalelse. Medlemsstaten har igen to måneder til at svare. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen indbringe sagen for EF-Domstolen i Luxembourg.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen