Sti

Fælles EU-genbosættelse og Den Europæiske Flygtningefond
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/09/2009

Kommissionen har fremlagt en meddelelse med henblik på oprettelse af et fælles EU genbosættelsesprogram. Det er ledsaget af et forslag til revision af beslutning nr. 573/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008 til 2013 (ERF III), hvilket er nødvendigt for at støtte udviklingen af genbosættelses-programmet.

  Målene for et fælles EU genbosættelsesprogram for flygtninge er:

  • at forbedre EU's humanitære effektivitet ved at sikre, at der gives større og mere målrettet støtte til den internationale beskyttelse af flygtninge gennem genbosættelse,
  • at styrke den strategiske anvendelse af genbosættelse ved at sikre, at den er velintegreret i EU's eksterne og humanitære politikker generelt, og
  • ved at strømline EU's genhusningsindsats for at sikre, at ydelserne leveres på den mest omkostningseffektive måde.

  Initiativet vil primært bestå af en mekanisme til fastsættelse af årlige fællesprioriteringer om genbosættelse og mere effektiv udnyttelse af den finansielle bistand fra EFF- bevillingen. Dette suppleres med øget praktisk samarbejde, øget effektivitet af den eksterne asylpolitik og en regelmæssig evaluering af det fælles genbosættelsesprogram.

  Programmet vedrører genhusning af flygtninge fra tredjelande i en EU-medlemsstat og bør derfor holdes adskilt fra genhusning af personer under international beskyttelse fra en EU-medlemsstat til en anden på grund af solidariteten mellem EU-landene.
  Den Europæiske Flygtningefond III (ERF III) blev oprettet ved afgørelse nr. 573/2007/EF af Europa-Parlamentet og Rådet af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008 til 2013 som en del af det generelle program " Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme".

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen