Sti

Tolkning og oversættelse i strafferetssager
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/07/2009

Udkastet til Rådets rammeafgørelse vedtaget i dag foreslår at fastsætte fælles minimumsstandarder for så vidt angår retten til tolkning og oversættelse i straffesager i Den Europæiske Union. Formålet med forslaget er at sikre, at hvis tiltalte ikke forstår og taler sproget, er vedkommende berettiget til fortolkning fra det øjeblik, de bliver informeret om, at de mistænkes og indtil retssagen er overstået. Dette gælder også i tilfældet af eventuel appel. Tiltalte ville også være berettiget til at få væsentlige dokumenter i sagen oversat, så de fuldt ud kan forstå sagen mod dem.

  Forslaget i dag er en fornyelse inden for området for minimumsregler om proceduremæssige rettigheder for tiltalte i straffesager i hele EU. Dette sker efter at medlemsstaterne i 2007 ikke kunne blive enige om Kommissionens forslag fra 2004.

  I modsætning til 2004-forslaget, som søgte at fastlægge seks proceduremæssige rettigheder samtidig, fokuserer dette forslag kun på én slags rettigheder: retten til tolkning og oversættelse. Yderligere initiativer, der allerede er planlagt i det næste flerårige program, vil beskæftige sig med andre sæt af tiltaltes rettigheder. Dette forslag er derfor det første skridt i et fornyet forsøg på at styrke den gensidige tillid mellem de retslige myndigheder i forskellige medlemsstater. Dette er en vigtig del af den gensidige anerkendelse af retslige foranstaltninger i EU.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen