Sti

Retningslinjer om gennemførelse af direktivet om EU-borgeres frie bevægelighed
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/07/2009

Med det formål at vejlede om hvordan visse problemer kan løses til gavn for medlemsstaterne og EU-borgere, har Kommissionen i dag vedtaget retningslinjer for at tackle de problemer og byrder, der hindrer gennemførelsen eller anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om EU-borgeres og deres familiers ret til at færdes og opholde sig frit inden for EU. Retningslinjerne præciserer de rettigheder, som familiemedlemmerne og EU-borgere, der ikke er økonomisk aktive, har. Der ydes bistand til medlemsstaterne vedrørende foranstaltninger, de kan tage for at bekæmpe kriminalitet, misbrug og proformaægteskaber.

  Vejledningen understreger, at reglerne om fri bevægelighed og frit ophold indenfor EU's Indre Marked giver nogle rettigheder til alle statsborgere i EU/EØS-landene, som de og deres nærmeste familie kan nyde godt af. Enhver begrænsninger af disse rettigheder, skal begrundes og bevisbyrden ved fratagelse af rettighederne på grund af misbrug ligger hos myndighederne.

  I denne forbindelse bør Kommissionens dokument vejlede EU-landene til at forstå og effektivt at sikre disse rettigheder. Retningslinjerne præciserer, hvem og på hvilke betingelser man kan indrejse i EU for at slutte sig til et familiemedlem med bopæl i EU. Retningslinjerne vil også have en positiv virkning på udstedelse af indrejsevisa og opholdstilladelser til EU-borgere og deres familier og herved bedre beskytte EU-borgernes rettigheder.

  Vedtagelsen vil også løse problemer, der hidrører fra begrænsninger i retten til at færdes og opholde sig frit på grund af den offentlige orden (strafbare handlinger), misbrug og svig, herunder proformaægteskab. Dette bør hjælpe EU-landene til at skelne mellem dem, der har reelle rettigheder, og dem, der udgør en reel fare for samfundet i værtslandet, eller som forsøger at unddrage sig anvendelsen af nationale indvandringsregler ved at påberåbe sig deres EU-rettigheder uden gyldig grund.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen