Sti

Rapport fra Den Uformelle Rådgivende Højniveaugruppe om Fremtiden for den Europæiske Politik vedrørende Indre Anliggender ("Fremtidsgruppen")
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/07/2008

Frihed, sikkerhed, privatlivets fred - europæiske indre anliggender i en åben verden.

Fremtidsgruppens resultater og anbefalinger er ment som et vigtigt bidrag og inspirationskilde til Kommissionens forslag til det næste flerårige program for retlige og indre anliggender.

  På det uformelle møde mellem indenrigs- og indvandringsministrene i januar 2007 i Dresden foreslog den tyske indenrigsminister og Kommissionens næstformand med ansvar for frihed, sikkerhed og retfærdighed, at der blev nedsat en uformel gruppe på ministerplan, som skulle overveje fremtiden for det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

  Fremtidsgruppen bestod af indenrigsministrene fra de to nuværende formandskabstrioer (Tyskland, Portugal, Slovenien og Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Sverige) og en repræsentant for den kommende formandskabstrio, dvs. Spanien, Belgien, Ungarn.

  Desuden deltog en common law observatør (Det Forenede Kongerige), formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og en repræsentant for Generalsekretariatet for Rådet.

  Fremtidsgruppens arbejde er sammenfattet i denne endelige rapport, der samler gruppens væsentlige idéer og overvejelser. Rapporten er rettet både til medlemsstaterne, Parlamentet og den brede offentlighed for at indlede en debat om dens indhold og om fremtiden for retlige og indre anliggender i Den Europæiske Union.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen